Látás astigmatizmus


Tartalom: Asztigmatizmus A szemorvosok e névvel oly hibás látást jelölnek, mely nem engedi, hogy az ember valamely pontot tisztán lásson, hanem elhuzódott vonalat lát helyette; tehát a tárgyakat általában nem láthatja rendes formájukban, hanem hosszúra nyúlva, vagy széltében elterjeszkedve, vagy egészen eltorzulva.

  1. Rendszeres astigmatizmus - a fő meridiánok merőlegesek.
  2. Asztigmia tünetei és kezelése Az asztigmia jól kezelhető szemüveggel vagy kontaktlencsével!
  3. Maximális myopia

Az eltorzulás abból származik, hogy a szaruhártyának gyuladás folytán Vagy sérülés miatt megváltozott a rendes alkotása, a fénysugarak mintégy összekuszálódnak, mikor a szembe bejutnak, olyanformán, mint mikor az ablak üvege hibás, hólyagos. Ez a szabálytalan A.

Szürkehályog, avagy a katarakta

Van azonban szabályos A. Ennek oka a szaruhártyának sajátszerü görbülete.

gyermek szemészeti klinika lézeres szemüveg a látás helyreállításához

Ugyanis már a rendes szabásu szemen is van némi különbség a szaruhártya függőleges és haránt déllőjének görbülete között, amabban az irányban valamivel jobban kidomborodik, mint emebben; tehát a rendes szabásu szemnek is látás astigmatizmus egy kis szabályos A. Ez látószerv oka, hogy az álló csillagokat nem látjuk fényes pontoknak, mint a teleszkópban, hanem sugarasaknak.

látás astigmatizmus csökkent látás jelentése

Némely szemen a fejlődésnél fogva jelentékenyebb a különbség a szaruhártya függőleges és haránt déllője között. Az ilyen kétféle szabású szem nem lát tisztán mert ha pl.

A hirtelen szemromlás lehetséges okai

A szaruhártya kétféle szabása igen változatos mértékű lehet, azért az A. Ennek megállapítására a szem elé olyan takarólapot teszünk, melyen keskeny rés van vágva, úgy hogy a rést látás astigmatizmus függőlegesen állíthatjuk, majd harántul fektethetjük a szem elé; aztán külön-külön mindegyiket vizsgálhatjuk, hogy milyen szemüveg javítja a látást az egyik s a látás astigmatizmus sikban.

Lehetséges, hogy a függőleges déllőben rendes szabású a szem, nem kell neki szemüveg, ellenben a haránt déllőben messzelátó, tehát olyan domboru üveg kellene mint az öreg embereknek; avagy látás astigmatizmus függőleges déllőben a szem közellátó, tehát olyan kicsinyítő szemüveg kellene neki, mint általában a közellátóknak, ellenben harántúl rendes látásu a szem.

a látószervek helyreállítása

Az ilyen kétféle szabásu szemeken egyszerü az A. A látás javítására nem alkalmas a közönséges domború vagy homorú szemüveg, hanem olyan szemüveg való, mely csak egy irányban van domborúan, illetőleg homorúan köszörülve, ú.

Asztigmatizmus

Van továbbá összetett A:, amikor a réssel való vizsgáláskor egyik déllőben kisebb, a másikban nagyobb fokú messzelátóságot vagy pedig az egyik déllőben kisebb, a másikban nagyobb optikai szempontból színes lencsék közellátóságot állapítunk meg.

A látás javítására olyan domború, illetőleg homorú üveg való, melyet egyik átmérőjében erősebben köszörülnek, mint a másikban.

szemész Anisimova

Végűl olyan szemek is akadnak, melyek a függőleges déllőben közellátók, a haránt déllőben messzelátók; ez a vegyes A. A látás javítására való szemüveg egyik átmérőjében homorú, a másikában domború köszörülésű.

látás astigmatizmus

Még bonyolódottabbá teszi a vizsgálást, ha a két szemen más-más-forma az A. Azért a vizsgálás megkezdése előtt célszerű látás astigmatizmus szobában valami fénylő pontot nézetni, melynek egy irányban való elhuzódása az egyik látás astigmatizmus fénytörés déllőjét mutatja, a látás astigmatizmus derékszögben keresztező irány lesz a másikféle fénytörés déllője.

E két déllőt fődéllőnek szokás nevezni, mert e két déllő görbülete fokozatosan megy át egymásba, úgy hogy tulajdonképen mindig a fénytörés fokainak egész sorozata van meg a szemen; csakhogy ezeket a fokozatokat nem kell számba venni, mert ez a fokozatos átmenet a cilinderes köszörülésű szemüvegeken is megvan.

hogyan kell kezelni a hyperopia-t

Az ilyen szemek látásának javítására úgynevezett hiperbolás köszörülésü szemüvegek valók. Forrás: Pallas Nagylexikon.