Dióda lézer szemészet


Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Süveges Ildikó egyetemi tanár, az orvostudományok doktora Hivatalos bírálók: Dr.

Lézeres fogászati kezelések

Hatvani István, egyetemi tanár, kandidátus Dr. Facskó Andrea, egyetemi docens, kandidátus Szigorlati bizottság elnöke: Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Salacz György egyetemi tanár, kandidátus Dr. Füst Ágnes egyetemi adjunktus, Ph. Vámosi Péter fıorvos, Ph. Kezdetben csak olyan lézerek voltak, amelyek hıhatását használták fel. Késıbb, különbözı lézerek felfedezésével más szövettani hatásokat is elérhettünk.

Így dióda lézer szemészet ki napjainkra az a lézersebészet, amely a lézerek hármas szövettani hatását használja fel a szemészetben: a koagulációt, a diszrupciót és az ablációt. A koaguláció elsısorban hıhatáson alapul dióda lézer szemészet a retina patológiás folyamataiban alkalmazzuk.

A diszrupció a szövetek folytonosságának megszakítását jelenti zárt szemgolyóban. Ezt az effektust pl. Az abláció a refraktív sebészet alapja, a lézer effektusa szöveti elpárologtatást eredményez a szaruhártya felszínén.

A szemészeti lézerkészülékek közül leggyakrabban azon lézerek kerülnek alkalmazásra, amelyek hatása hın alapul. Mivel a hıt a pigment tartalmú szövetek, sejtek nyelik el, a koagulációval kiváltott hegesedés gyógyító effektusa kiválóan alkalmazható a retina betegségeiben a retinalis pigment epithelium RPE magas pigment tartalma miatt.

A retina dióda lézer szemészet során a lézersugár a kezelt területen, fotokoaguláció következtében direkt sejtroncsoló hatással bír.

Ezen felül —a kezelés során- egy másodlagos hatással is számolnunk kell: a lézersugár környezetében a nagyfokú hımérséklet növekedés hatásával.

Dr. Pellion Szilvia bőrgyógyász

Ez a hatás arányos a keletkezett hı mennyiségével, vagyis az alkalmazott lézerkezelés energiájával. Az effektust fotodinámiás kezelésnek PDT nevezzük. A PDT kezelés szelektív hatását egy exogén anyag, a verteporfin segítségével érjük el, s a kezelés végeredménye az ún. A kezelést nemcsak AMD esetén megfigyelt subretinalis, subfoveális érújdonképzıdések esetén használhatjuk, de dióda lézer szemészet egyéb subfoveális, subretinalis érújdonképzıdéssel járó betegségekben, pl.

A koaguláció helyén és környezetében olyan celluláris károsodások keletkeznek, amely végsı eredménye a heg kialakulása. A kívánatos terápiás hatás és a roncsoló, nem kívánatos effektus között humán alkalmazás esetében nagyon kevés az átmenet. Mivel az elıbbiekben említett hatásokat és azok összefüggését in vivo vizsgálni nehéz, in vitro kísérleteket végeztünk sejtkultúrában.

Célul tőztük ki: 1. Speciális lézer fotodinámiás hatását in vivo vizsgáltuk retina angiomatózisában: 1. A konfluáló egyrétegő RPE kultúrákon végeztük a lézerkezelést. Lézer fotokoaguláció Félvezetı dióda lézert nm Tampere University of Technology, Tampere, Finnország alkalmaztunk a kezeléshez. A lézersugarat egy endolézer fej segítségével jutattuk dióda lézer szemészet sejtkultúrára száloptikán keresztül.

Az alkalmazott energia, és mW volt, az expozíciós a látás gyakorlásainak helyreállítása 0, másodperc, a gócátmérı pedig µm volt. Hımérsékleti mérések A lézergóc melletti hımérsékletváltozások monitorozására egy NTC-termisztort Negative Temperature Coefficient alkalmaztunk. A félvezetı elektróda ellenállásának változása alapján digitális oszcilloszkóp segítségével kalkuláltuk a hımérsékleti változásokat.

WST-1 cell proliferáció reagens teszt A WST-1 4-[3- 4-iodophenyl 4-nitrophenyl -2Htetrazolio]-1,3-benzol diszulfonát teszt színelváltozáson alapul. A vizsgálat az élı és proliferáló sejteket vizsgálja. Dióda lézer szemészet reakció csak az életképes sejtekben zajlik, így a kezelés után a mintában mért értékkel az élı sejtek mennyisége korrelál. A felvétel megállítására, a médiumot leszívtuk, a sejteket háromszor jéghideg KRH dióda lézer szemészet átmostuk, majd szobahımérsékleten beszáradni hagytunk.

A felülúszót használtuk folyadék szcintillációs vizsgálathoz, mely során a radioaktivitást LKB Wallace Rackbeta folyadék szcintilláció számlálóval Turku, Finnország határoztuk meg. A vizsgálat Lowry metódusát használja. Statisztika Minden számítást három azonos sejtkultúra eredményei alapján végeztünk. Statisztikai számításokhoz a független páros Student tesztet alkalmaztuk. Dióda lézer szemészet fénykezelés egy darab egyedülálló lézergócot jelentett a daganatra irányítva. A vizsgálat során a nyert érátmérıket hasonlítottuk össze.

Regisztrátumot készítettünk a PDT kezelés elıtt, 5, 12 nappal, ill. A nyúlványok további növekedése volt megfigyelhetı az ezt követı napokban. Egy hetes korukban a sejtek kezdtek fokozatosan összeolvadni. A porcin pigment epithel sejtkultúrák az összefüggı monolayer szintet nap között érték el. Hımérsékletemelkedés A legkisebb hımérsékletemelkedést mW alkalmazása esetén figyelhetı meg. A mért hımérsékletemelkedések tendenciájukban hasonló eredményeket mutattak, ha mérésünket a lézergóc közepén, ill.

9 BOTOL UNIK BERFAEDAH UNTUK SEHARI HARI

Lézerkezelés után a lézergócban, a RPE sejtek szintjében akut nekrózist figyelhettünk meg. Néhol sejtek szakadtak fel a sejttenyésztı edény aljáról. WST-1 cell proliferáció reagens teszt Lézerkezelést követıen a WST-1 teszt során a keletkezett formazan mennyisége dióda lézer szemészet csökkent.

A felvétel jelentısebb Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Biomikroszkópos vizsgálat során ép jobb szemfenék mellett baloldalon, a papilla felett, XII h-nál, a középperiférián, egy mm átmérıjő, piros, kerek elváltozást találtunk. A látott kép alapján állítottuk fel a retinalis capillaris hemangioma RCH diagnózist.

A leírt elváltozásra fotodinámiás kezelést PDT alkalmaztunk. A kezelést az irodalomban leírt ajánlások alapján végeztük. Egy lézergócot alkalmaztunk, a 83 másodpercig tartó kezelés során. A PDT kezelést követıen a makuláris terület komplett szerózus elemelkedését tapasztaltuk, ami a kezelést követı 12 nap alatt rendezıdött.

Szemész lézer

Hat hónappal a PDT kezelést követıen teljes látóélesség mellett már csak minimális foveoláris pigment epithel egyenetlenség volt megfigyelhetı. A vizsgálat során a hemangiómát tápláló és elvezetı erének az átmérıjét mértük, a papilla mellett és a daganat közvetlen közelében.

PDT kezelés után 5 nappal késıbb, mind az artéria, mind a véna átmérıjének a csökkenése volt megfigyelhetı.

Nyitólap » Rendelési idők » A Szem betegségei » A szem érhártyájának chorioidea daganatai melanoma és kezelési lehetőségeik A szem érhártyájának chorioidea daganatai melanoma és kezelési lehetőségeik A szem érhártyájának chorioidea daganatai melanoma és kezelési lehetőségeik Felnőtt korban a melanoma a leggyakoribb rosszindulatú daganat a szemben.

A tápláló ér átmérıjének a csökkenése a papilla közelében nagyobb mértékő volt. A 6 hónapos követési idı végére is stabilnak találtuk az érátmérıket.

Az általunk végzett in vitro kísérlet során használt lézerkezelés nm-es hullámhossza, teoretikusan ˚C-os hımérsékletemelkedést hoztat létre a szövetekben in situ, és ehhez a hımérsékletemelkedéshez a RPE kb.

Sebészeti dióda lézer

Az általunk használt modell esetén ugyanazon dióda lézer használatakor, azonos gócátmérı esetén az energia növelésével fokozódó hımérsékletemelkedést tapasztaltunk. Méréseinket a gócok közepén, ill.

 • Home Fogászati szolgáltatásaink Lézeres fogászati kezelések Fogászati lézerkezelések A technológia fejlődése óriási lehetőségeket nyújt mindennapi életünkben, illetve az orvostudományban is.
 • Szaruhártya - Szemész Állatorvos Budapest - Dr. Dobos András
 • Kundalini energia az ortodoxia szempontjából
 • Orvos kollégáknak | lakhato.hu
 • A bates javítja a látást szemüveg nélkül
 • Orvos kollégáknak LBV olvasószemüveg-kezelés Aki 50 éves kora után olvasószemüveget használ, és ettől szeretne megszabadulni, ide kattintva olvashat a kezelésről.
 • Új betegellátási területek | DE Klinikai Központ

A lézergóc közepén észlelt hımérsékletemelkedés meghaladta a lézergóc szélén mért értékeket. A két különbözı helyen mért eredmények tendenciájukban hasonlóak voltak.

Az általunk mért hımérsékletemelkedések megegyeztek az irodalomban elıttünk leírt eredményekkel. Kísérletünkben, a lézerkezelést követıen a sejtkultúrák mikroszkópos vizsgálatakor a gócnak megfelelı sejtek teljes pusztulását, a tenyésztı edény aljáról való felszakadását és feltöredezését tapasztaltuk.

orvosi képviselő a látáskorrekcióért Cyclomed heti szemvizsgálat

A standard, jól látható lézerkezelés °C-os dióda lézer szemészet okoz a szövetekben. Ez szemvizsgálat jele hımérsékletemelkedés jóval meghaladja az alig látható lézerkezelés során keletkezı hımérsékletemelkedést.

A lézergócok akkor válnak láthatóvá, amikor a hıvezetés következtében a neuroretina is károsodást szenved és elveszti transzparenciáját.

Szaruhártya pigmentáció - Kutya szemészet és kutya szembetegségek

Ezzel ellentétesen a rövid ideig tartó, mikropulzus kezelés a lézersugár hatását a pigmentált dióda lézer szemészet korlátozza. Ez a fajta lézerkezelés a chorioretinalis termális károsodás valószínőségét csökkenti. A láthatósági határ alatti lézerkezelésnél használt energia sokszor töredéke a perifériás lézerkezelés során használt energiának. Az életképes, proliferáló sejtek kimutatására alkalmas vizsgálómódszer, mely segítségével a kialakult sejtkárosodásra lehet következtetni.

A kísérletünk során elvégzett WST-1 teszt az életképes sejtek számának a csökkenését mutatta. Eredményeink szerint a lézerkezelés a sejtkultúrában lévı sejtek kb. Lézerkezelést követıen a RPE sejtek glutamát felvétele csökkent. Nagyobb energia alkalmazása esetén a glutamát felvétel nagyobb mértékő csökkenést mutatott.

Ezzel szemben, sejtjeink lézerezés után több Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

látvány könyv időszakonként elvesztette a látását

GABA-t vettek fel a kontrollokhoz képest. Vizsgálatunk alapján úgy tőnik, hogy a RPE sejtek glutamát transzportere lézerkezelést követıen sokkal kevéssé aktív, mint a GABA transzportere. A két neurotranszmitter ellentétes felvétele könnyen magyarázható a kezelés után megfigyelhetı diszfunkcióval. A tenyésztett RPE sejtkultúra viselkedése és regenerációja különbözik ugyan az in situ RPE sejtekétıl, és a felszabaduló citokinek és növekedési faktorok mennyiségileg és minıségileg is mutathatnak eltéréseket.

Ennek ellenére az általunk dióda lézer szemészet Dióda lézer szemészet sejtkultúrát a valóságban végbemenı biokémiai folyamatok jól használható modelljének tartjuk. A retinalis capillaris hemangioma RCH tápláló és elvezetı ereinek a vizsgálata, nyomon követése Retinal Vessel Analyser RVA segítségével fotodinámiás kezelést PDT követıen ban Panas és Remy nevéhez főzıdik az elváltozás hisztopatológiai leírása, és Fuchstól származik, ból az elsı esetismertetés.

A retinalis capillaris hemangiomát leggyakrabban dióda lézer szemészet. Amennyiben panaszt okoz a következı terápiák közül választhatunk: lézer fotokoaguláció, krioterápia, radioterápia, hipertermia, transzpupilláris termoterápia, vitrectomia, fototrombózis, és ritkán fájdalmas, vak szem esetén enukleáció.

PDT során az erek szelektív okklúziója következik be, s a kezelés alatt a közeli neuroretina károsodásától nem kell tartanunk.

Lézeres és fagyasztásos terápiák a kisállat szemészetben Fagyasztás, vagy kriosebészet A fagyasztásos eljárásokat legfőképpen a szemhéj egyes betegségei esetén alkalmazzuk. A kezelés lényege, hogy a célszövetet kb.

Ezért merült fel a PDT kezelés a retinában lévı egyéb vaszkularizált elváltozások kezelésére is. Az irodalmi beszámolások alapján, a PDT kezelés a choroidea területében lévı hemangiómák kezelésében alkalmas kezelési mód. In vivo a RCH jól válaszol a PDT kezelésre: a kezelést követıen a tumorméret csökkenése és a kísérı jelenségként megfigyelt exudáció felszívódása figyelhetı meg.

Szaruhártya

Sajnos a kezelést követıen a vaszkuláris komplikációk pl. Az irodalomban e témával kapcsolatban eddig csupán néhány esetismertetés, illetve egy-két beteget magába foglaló tanulmány került leírásra. A követési idık is igen rövidek. Emiatt úgy gondoljuk, hogy minden újabb kezelés leírása plusz információt adhat betegségrıl, illetve segítséget nyújthat a megfelelı kezelés kiválasztásában.

Ezért gondoljuk vizsgálatunkat érdekesnek. Intraoperatív komplikáció nem történt. A korai posztoperatív szakban jelentkezett szerózus neuroretinaleválás következtében átmenetileg romlott betegünk látóélessége.

Orvos kollégáknak

A PDT-t követı Hat hónappal a PDT kezelést követıen már csak enyhe fibrotikus elváltozásokat találtunk a RCH felszínén, stabil, teljes látóélesség mellett. Emellett, az összehasonlító színes felvételeken a RCH méretének a csökkenését dióda lézer szemészet. A kezelést követı ötödik napon biomikroszkóposan megfigyelhettük és RVA-val számszerően ki tudtuk mutatni az elváltozást tápláló- és elvezetı ereinek az átmérıcsökkenését. Ez a változás a PDT kezelést követı hatodik hónapban is megfigyelhetı volt, azaz a követési idı alatt progresszió nem alakult ki a RCH ereinek átmérıje tekintetében.

J Ocul Pharmacol Ther.

Ipari lézerek A szemész 10 mítoszt írt le a lézeres látáskorrekcióról Majdnem minden évben hozzáadódik a modern szemészeti technológiához kapcsolódó mítoszok és horror történetek. Evgeniy Shestikh, az Orvostudományi Kar jelöltje, a New Look Clinic refraktív sebészeti tanszékének vezetője megállapodott abban, hogy a legnépszerűbbeket bontja ki: 1. Ha a szemészek önmagukban nem használnak lézeres korrekciót, akkor vannak buktatók. Csak néhány oka van annak, hogy a lézeres látáskorrekcióval foglalkozó szemész szemüveget viseljen. Meg kell érteni, hogy ő is ember, és ő maga is ellenjavallt a művelettel.

Szabó A, Géhl Zs, Seres A: Photodynamic Verteporfin therapy for retinal capillary haemangioma, with monitoring of feeder and draining blood-vessel diameters. Acta Ophthalmol. Holló G, Szabó A, Vargha P: Scanning laser polarimetry versus frequency-doubling perimetry and conventional threshold perimetry: Changes szemészeti irodai díjak a month follow-up in preperimetric glaucoma. A pilot study; Acta Ophthalmol.

ki javította a rövidlátást szemgyakorlatokkal hyperopia kezelés

Egyéb közlemények 1. Szabó A, Holló G, Follmann P, Vargha Dióda lézer szemészet Fehér és kék-sárga perimetria primer nyitott zugú glaucomában: Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Semmelweis Egészségügyi Kft.

J Cataract Refract Surg. Szabó A: Biochemical effects of laser dióda lézer szemészet posterior segment of the eye. Suomen Silmälääkäriyhdistys Ry, Szabó A: Histological changes in the posterior segment of the eye. Seres A, Papp A, Szabó A: Tapasztalataink idıskori macula degeneratio transpupilláris thermotherápiájával: elsı benyomások egy kettıs vak, randomizált vizsgálat alapján; Tihany, es Retina Kongresszus.

Résultats après 3 ans.

 • Vonat látás
 • Lézeres és fagyasztásos terápiák a kisállat szemészetben | Kutya szemészet
 • Dr. Szabó Antal - A lézer hatása a retinára kísérletes és patológiás körülmények között | lakhato.hu
 • Előjegyzés A Szemklinikán óta működő refraktív sebészeti központ az excimer lézeres fotorefraktív és fototerápiás keratektómiák mellett, Magyarországon elsőként vezette be a lézerrel kombinált automata lamelláris keratektomiát, a LASIK-et.

Francia Szemésztársaság Alpe Adria Community.