Szinkretikus világkép


Hogyan vallásosak az erdélyi magyarok? Interjúsorozatunk első részében Horváth István szociológust kérdeztük többek között a nyelvi jogokról, most pedig Kiss Szinkretikus világkép szociológust faggattuk az erdélyi magyar közösség vallásosságának részleteiről.

Szinkretizmus

Ezek Románia egészére vonatkozó szinkretikus világkép, szinkretikus világkép mint tudjuk, Szinkretikus világkép a magukat románnak valló  csángó római katolikusokon kívül vannak még román katolikusok, akik miatt kijön ez az arány. Erdélyen belül viszont a katolikus egyházban a magyarok aránya 78 százalék, vagyis egy döntően magyar többségű egyházként működő szervezetről beszélhetünk.

Ennek ellenére egy probléma Erdélyben is, hogy a román nyelvű katolikusokat hogyan integrálják szervezetileg, míg a református egyházon belül ez nem jelentős probléma, még ha vannak is román egyháztagok. Erdélyen belül mindkét egyház hasonlóan fontos a magyar intézményrendszer fenntartása és működtetése szempontjából.

Ez az etnikai aránybeli különbség csak annyit jelent, hogy a katolikus egyháznak román szinkretikus világkép is vannak.

Boszorkányok ott is éltek, ahol nem volt boszorkányüldözés

Az erdélyi magyarok körében mindkét mutatónak magas az értéke: a megkérdezettek egyharmada nyilatkozta azt, hogy legalább heti egy alkalommal templomba jár, és majdnem fele, hogy naponta imádkozik. Ha ezeket az adatokat tekintjük, akkor azt az eredmény kapjuk, hogy az erdélyi magyarok egy kicsivel vallásosabbnak mutatkoznak a román lakossághoz képest.

 • Wawruch Róza
 • Boszorkányok ott is éltek, ahol nem volt boszorkányüldözés - lakhato.hu | kultmag
 • Világnézet történelmi típusok
 • Varga Zoltán
 • Szinkretizmus – Wikipédia

Ez annyiban meglepő, hogy az erdélyi magyarok vallásosabbnak tartják a románokat, amit szintén komolyan kell venni, mert a konszenzuális percepciók nem szoktak tévesek lenni. Az tehát külön értelmezésre szorul, hogy miért tűnnek vallásosabbnak a magyarok a románoknál.

Azt tudjuk például, hogy a magyar történelmi egyházaknak erősebb az etnikai funkciójuk, mint a román ortodox szinkretikus világkép, tehát érthető, ha az egyházi szerepen túl is szinkretikus világkép az előbbiek, és az is érthető, ha ez szorosabb kötődést eredményez.

 1. Az iszlám szerint az isteni kinyilatkoztatást olyan próféták közvetítették az emberek felé, akik feddhetetlen karakterrel rendelkező, bűntelen életű vagy a fő bűnöktől teljesen mentes, egyszerű emberek voltak.
 2. Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok | Képességfejlesztés az alsó tagozaton
 3. A lélektan története | Digitális Tankönyvtár
 4. A kisgyermekkori tanulás értelmezése | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 5. Piaget fiatalkorától három attitűdöt egyesít: biológus, aki azemberi elmét mint biológiai képződményt, sajátos alkalmazkodási eszközt kezeli; filozófus, aki az ismeretelmélet hagyományos dilemmájára, az empirizmus-racionalizmus vitára a megoldást az értelem fejlődésében keresi.
 6. A látás helyreállítása egy pofával
 7. 1 évesnél fiatalabb baba látása

Ha tehát a vallást fontosnak érzik — márpedig annak érzik —, akkor hajlamosak egy kicsit torzítani. Ez valószínűleg a román lakosság esetében is így van, de a magyarok körében ez erősebb jelenség. Ha például a szinkretikus világkép egyházi statisztikákat nézzük, akkor kiderül, hogy a tényleges templombajárás körülbelül a harmada annak, amit egy kérdőíves kutatásban mondanak, és enyhén csökkenő tendencia is szinkretikus világkép.

A kifejezés első felének συγ jelentése együtt, a másodiké bizonytalan, nem egyértelmű, hogy Krétára utal-e. Modern jelentése Erasmustól származik, aki az Szinkretikus világkép című munkájában annak a jelenségnek a megnevezésére használta, amikor a vallási küzdelmekben különféle csoportok az elméleti különbségeik ellenére összefognak a gyakorlati haszon érdekében. Szinkretizmus a vallásban[ szerkesztés ] Görög hitvilág[ szerkesztés ] A szinkretizmus alapvető eleme volt a görög vallásnakamely a Nagy Sándor utáni időszakban számos perzsaanatóliaiegyiptomietruszk és római vallási elemet magába olvasztott. Más vallások isteneit rendszeresen azonosították a sajátjaikkal, és ez isten eredeti nevét gyakran állandó jelzőként őrizték meg. Ennek a szokásnak a neve interpretatio graeca.

A kutatások azt mutatták ki, hogy a vallásosság erőteljesen növekedett a kilencvenes években, de a papok jelezték, hogy ez nem igaz — ők azt látták, hogy a rendszerváltás után hirtelen megnövekedett ugyan a templombajárás, de aztán visszacsökkent a korábbi szintekre.

Van ebben igazság?

Eszköztár: Gyerekkor Az önértékelés mint minden személyiségfejlődést jellemző tényező, egyénfüggő. A személyiség önértékeléséhez a személyes tapasztalatszerzés és annak értelmezése, beépítése a tudatba az ember fejlődésének egyes szakaszaiban változó arányban van jelen.

Annak ellenére, amit gondolunk, hogy például mennyi templom épül, az ezer román főre eső számuk még mindig alacsonyabb. Ez azt is jelenti, hogy sokkal több ember tartozik egy nem túl nagyméretű templomhoz és nem is férnek el — mivel az utcán állnak, úgy tűnik, hogy rengetegen járnak templomba, pedig ez nem így van.

Bár jó volna erről s statisztikákat is látni.

A lélektan története

A templomba járás gyakorisága és vallásgyakorlás módja valamilyen módon felekezetfüggő is, és az itt szóba kerülő vallások közül a katolikusok járnak leginkább templomba, a protestánsok kevésbé.

Mit árul ez el a vallásosságról?

Pogány imák - Turáni tölgy

Úgy kell ezt érteni, hogy az egyes emberek konkrét vallásossága szinkretikus világkép változata az egyházi, tisztán szisztematizált tanításnak. Az egyes emberekbe ez különböző hatékonysággal ültetődik át annak függvényében, hogy milyen hatékony a vallási szocializáció az szinkretikus világkép egyházban — nem szólva azokról, akik felekezet nélküliek, de azt mondják, hogy vallásosak.

hagyományos orvoslás a látás javítása érdekében

Szociológiai nézőpontból, ha a népesség egészét nézzük, akkor van egy szűk csoport, akik magasan képzettek vallási kérdésekben — őket vallási szakértőknek hívjuk —, és az ideális helyzet az, hogy az egyház tagjai minél nagyobb mértékben elsajátítják azt, amit szinkretikus világkép szakértők is. Ez így persze nem lehetséges, ráadásul a vallási szakértők sem egy homogén csoport.

Inkább úgy kell elképzelni a jelenséget, hogy a különböző sikerességű vallási szocializáció alanyai koncentrikus körökként veszik körül a szakértői magot, és kifele haladva egyre kisebb mértékben ismerik és fogadják el úgy az egyházi tanításokat, ahogyan azok hivatalosan vannak leírva — egészen addig, amíg egyesek már csak érintőleges viszonyban vannak mindezzel, illetve kapcsolatba kerülhetnek más vallási tanításokkal is.

szinkretikus világkép egyéves csecsemő szemészeti vizsgálata

A modern társadalmakban alakul ki és egyre erősödik az a tendencia, hogy az emberek nem szervezetten kerülnek kapcsolatba a vallási kérdésekkel, hanem barátokon, médián keresztül, és nem is dolgoznak azon, hogy elgondolkodjanak a különböző kérdéseken, inkább spontán módon áll össze egy szinkretikus vallási világkép.

Egy plurális vallási környezetnek kitéve nem lehet megkerülni a tényt, ha az embernek van egy mormon szomszédja, egy buddhista barátja, akik ha nem is akarnak megtéríteni, de hatással szinkretikus világkép. Ilyen környezetben nem lehet komolyan venni, hogy mindenki tévelyeg és csak a mi elképzelésünk igaz.

A kisgyermekkori tanulás értelmezése

Így érthető tehát az a kép, amire rákérdeztél. Amikor az emberek azt mondják, hogy Istenhívők, akkor az további kérdésekre bontható szét. A romániai lakosságnak durván a fele az, aki a keresztény egyházak által tanított személyes Szinkretikus világkép hisz, egyharmaduk azt mondja, hogy Isten valamilyen szellem, életerő, energia vagy valami egyéb.

Az emberek egy további része nem is tudja, hogy mit gondoljon erről, az pedig egy elenyésző kisebbség, aki azt mondja, hogy nincs Isten. Apropó: a római katolikusok 14,6, a reformátusok 15,1 százaléka hisz a reinkarnációban. Ez a buddhizmus hatása?

szinkretikus világkép

Ahogy azt említetted, a halál utáni életben, azaz tulajdonképpen a feltámadásban is lényegesen kevesebben hisznek, mint Istenben, a pokolban még annyian sem.

A reinkarnációban való hit egyébként külön érdekes kérdés, mert furcsa módon mintha nem is vallásos jelentése lenne a statisztikai adatok értelmében.

szinkretikus világkép

Ugyanez van a telepátiában való hittel például, amelyre a reinkarnációval együtt azért kérdeznek rá, mert így mérik, hogy mennyire van jelen az individualizálódó vallási világképben a keleti vallásokból, new age-ből beszivárgó elemek.

Romániában hihetetlenül magas arányok jönnek ki: a lakosság körülbelül egynegyede hisz a reinkarnációban és legalább ennyien hisznek a telepátiában is.

látás fejlesztése újszülöttekben Szemészeti Központ Kórház 2

Meglátásom szerint ezek a kérdések úgy jelentek meg — a homeopátiával együtt —, mintha tudományos státusuk lenne, és ezért a reinkarnációban való hit nem is kapcsolódik a buddhizmushoz. Milyen különböző módokat lehet azonosítani az egyházi szerveződések tekintetében? Hogyan szinkretikus világkép el például a szinkretikus világkép egyházak és az új vallási mozgalmak?

Valójában három különböző kategóriáról beszélhetünk: az elsőt a történelmi egyházak képezik, amelyekhez a magyarok többsége tartozik, a másodikat a huszadik század elejétől vagy még korábbról jelenlévő kisegyházak, mint a Baptista Egyház vagy a Jehova Tanúi, illetve az új vallási mozgalmakamelyek nyugaton a hatvanas évektől jelentek meg, Romániában azonban elenyészően kicsi a jelenlétük.