Az ember karmájának tiszteletlensége


A spirituális ökonómia elve és a reinkarnáció 18 5. A fizikai világ, mint a szellemi hatások és lények kifejeződése Budapest, Most meg kell világítanunk, hogy fizikai az ember karmájának tiszteletlensége körülményeit milyen kapcsolat fűzi a tegnap leírt szellemi világhoz, amelyen városi szemészeti központ ember a halál és az az ember karmájának tiszteletlensége születése között áthalad. Aki szellemtudományos igazságokkal foglalkozik, magától értetődőnek találja, hogy a fizikai világ minden történése szellemi hatások és lények kifejeződése, tehát minden fizikai történés alapját a szellemi világban a devachánban kell keresnünk.

Most azt kérdezhetik, hogy létezik-e az ellentétes irányú, a fizikai világunkból a szellemi világba történő hatás? Létezik: ezeket az összefüggéseket legjobban az emberi élet áttekintése útján fogjuk megérteni. A fizikai világban szövődnek a lelkek különféle életkörülményekből adódó kötelékei, baráti, szerelmi és egyéb szálak kötődnek.

Az emberek között létrejött minden kapcsolat nemcsak a fizikai világ számára jelentős és lényeges, hanem a szellemi világnak is. Azt mondhatjuk, hogy mennél szellemibbek voltak az itteni kapcsolatok, annál nagyobb a jelentőségük a devachán világa számára. Amikor az ember meghal, minden fizikai lehullik a szeretet és barátság viszonyairól is, csak a lelki-szellemi marad meg.

 • Részlet a  Titkos jegyzőkönyv ből 1.
 • Lectorium Rosicrucianum
 • A számítógép hatása a gyermekek látására

Így például az anya és gyermeke közötti viszonyban. A kettejük közötti viszony először természetes alapokból szövődik, majd lassanként szellemivé válik, sőt az idők folyamán az eredeti természetes alap valójában csak alkalmat adott a lelkük közötti kötelék létrehozásához.

önmagában szabaduljon meg a rövidlátástól

Amikor az ember meghal, a természetes alap lehullik, de a lelkek közötti kötelék fennmarad. A Föld egész emberi nemét, a barátság és szeretetet összes kötelékével lel- kük elé tárva, az ilyen összefüggéseket hatalmas hálónak, szövedéknek kell elképzelniük, ez a devachánban valóban létezik. Amikor a szellemi látó a devachán nézőpontjából tekint a Földre, a szellemi összefüggések ilyen szövedékét látja. Az ember halála után a devachánba lépve ismét rátalál a szellemi összefüggések szövedékére.

Ott van mindazok közt a szellemi összefüggések között, amelyeket maga szőtt.

az ember karmájának tiszteletlensége a myopia domború vagy konkáv lencse

Ez feleletet ad arra a kérdésre is, hogy viszontlátjuk-e szeretteinket a devachánban? Viszontlátjuk őket, a tér az ember karmájának tiszteletlensége idő minden olyan akadályától mentesülve, amely idelent fátyolként borul valamennyi lelki kapcsolatra. A devachánban maguk a lelkek állnak egymással szemben.

A lelkek közötti kapcsolat sokkal mélyebb, mint a fizikai világban, és sokkal bensőségesebb is. Sohasem lehet kétséges, hogy felismerik egymást, ha egyikük előbb is lépett be a devachánba, a másik pedig sokkal később, hosszú közbeeső idő után. Szeretteinket egyáltalán nem nehéz felismernünk, hiszen belső szellemi lényét ott mindenki szellemi arculatán viseli. Sokkal megfelelőbb módon mondja ki saját nevét, mint ahogy itt lehetséges, ez saját alaphangja - ahogy az okkultizmusban nevezik - ez ő maga a szellemi világban.

Az egymást szerető emberek csak akkor lehetnek ilyen zavartalanul együtt, ha mindketten a devachánban vannak. De a test nélkül élő tudata azt sem veszti el, aki még a Földön tartózkodik, sőt követni is tudja a tevékenységét. A devachánban élő természetesen nem lát földi-fizikai színeket és formákat, mert nincsenek már fizikai szervei.

De a fizikai világ minden jelenségének megvan szellemi területen a megfelelő szellemi képe, ezt észleli az eltávozott. A fizikai ember minden változásának, a fizikai világban végzett minden kézmozdulatnak megvan a megfelelő szellemi képe, mert tudatos vagy nem-tudatos akarat előzi meg, amelyet a devachánban észlel. A szellemi területen folytatott élet nem valamilyen álom vagy alvás, hanem nagyon is tudatos. Gondolják el, hogy az ember a devachánban kapja meg azokat a hajlamokat és impulzusokat, hogy szeretteivel közelebbi kapcsolatban maradjon és egy későbbi megtestesülésben, újra megtalálja az ember karmájának tiszteletlensége a Földön.

Békés, ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

A földi megtestesülésnek sok tekintetben az az értelme, hogy egyre bensőségesebb kötelékeket hozzon létre. A devachánban való együttélés legalább olyan bensőséges, mint minden itteni élet. Az együttérzés ott sokkal energikusabb, intimebb, mint a Földön; a fájdalmat, mint saját fájdalmunkat éljük át.

A Földön a személyes boldogság többé-kevésbé mások rovására is lehetséges, ez a devachánban kizárt. Ha boldogságát valaki a másnak okozott szerencsétlenség árán akarná elérni, ez visszaverődne reá, nem lehetne más rovására boldog. Ez a devachánból induló kiegyenlítés.

Onnan hozunk olyan impulzusokat magunkkal, hogy a Földön testvériséget valósítsunk meg. Ami a devachánban magától értetődő törvény, az a Földön, megvalósításra váró feladat.

 • Fogékony minden emberi iránt, elfogulatlan és világos látású elme, átfogó és mégis mérsékelt.
 • Az egység nyugtalan és pesszimista emberekre utal.
 • Látáskorrekció optikai eszközei
 • Látásélesség-vitaminok
 • Trentalis szemészet

Sok mindent el kellene még mondanunk a szellemi világ és a Föld összefüggéséről. Most átgondolhatják ezeket, és maguk is sok kérdésre válaszolhatnak a szeretteik viszontlátásáról és a devachánban való együttlétről. Tegnap azt mondtuk, hogy amikor az ember kialakította szellemi ősképét a devachánban, impulzust kap a fizikai síkra való visszatéréshez úgy, mint amikor egy gondolata megérett és tettre kívánja váltani.

Ezt még félig elvontan mondtuk.

Antropozófia

Mi indítja a az ember karmájának tiszteletlensége valójában arra, mi ad impulzust különösen ahhoz, hogy ismét leszálljon a fizikai világba? Amikor a lélek a kamaloka idején lassanként leszokik a fizikai élethez való ragaszkodásáról, élményeivel állandóan felveszi azokat az impulzusokat, amelyek olyan akaratot ébresztenek fel benne, hogy fejlődésének akadályait eltegye az útjából. Önmaga éli át azt a fájdalmat és kínt, amit másoknak okozott.

A mások fájdalmának átélésével jön benne létre az az impulzus, hogy ezt jóvátegye; ez egyelőre csillapíthatatlan. Így a lélek a kamalokától a devachánig lépésről-lépésre magával viszi a hibák kijavításának az impulzusait. A magasabb világokban még sokkal inkább megvan annak a lehetősége, hogy ami létrejön, az megfelelőképpen fenn is maradjon.

Amikor az ember a kamaloka ideje után leveti az asztráltestét, mint harmadik holttestet, mindaz eloldódik tőle, amin az énje még nem dolgozott. Az asztrális világban azonban mintegy szövedékként marad vissza az, amit fejlődésének akadályaként vitt bele a világba.

Fico: túlsúlyba került az EU iránti tiszteletlenség

Az ember a világon átvezető útját valóban azokkal a formákkal kövezi ki, amelyek a másoknak okozott károkat kifejezik. Amikor az ember az ember karmájának tiszteletlensége a devachánban az ősképének elkészítését és beleszőtte mindazt, amit mint legutóbbi megtestesülésének étertesti kivonatát magával hozott, úgy valamilyen megtermékenyítés történik. Az ősképet saját kiegyenlítetlen tetteinek szövedéke termékenyíti meg. Miután tehát a lélek megérlelődött a devachánban, legelőször is úgynevezett karmája termékenyíti meg.

Ezáltal kap impulzust ahhoz, hogy a Földre leszállva minél többet kiegyenlítsen a régebben okozott kárból. A devacháni tartózkodás végén a lelket saját tetteinek a következményei termékenyítik meg. Csak akkor válik teljesen éretté az új földi létéhez való leszállásra.

A szellemi látó az asztrális világban mindenütt olyan lelkeket lát, akik meg akarnak testesülni. Az asztrális világban mindenesetre a tér és idő másmilyen viszonyai uralkodnak, mint a fizikai világban. Egy ilyen lélek óriási sebességgel mozog az asztrális térben, és különleges erők sodorják oda, ahol a lélek számára megfelelően felépített fizikai- és étertest jön létre.

Egy olyan távolság, mint amilyen például Budapest és New York között van, itt egyáltalán nem játszik szerepet. Az idő viszonyai is csak annyiban jönnek tekintetbe, amennyiben befolyásolják a megtestesülés legjobb földi feltételeinek az elérhetőségét.

Az asztrális téren átrepülő lélek egy felülről lefelé szélesedő harang alakjához hasonlít, és a Földről az átöröklési vonalból kialakított fizikai rész fogadja. Még arról is beszélnünk kell valamit, ami a lelket idelent vonzza, és ami meg akar testesülni.

 1. Békés,
 2. Orvosi elválás
 3. Vissza akarom állítani a látásomat
 4. Fico: túlsúlyba került az EU iránti tiszteletlenség
 5. Nagyon fontos, hogy a szellemi megismerésre törekvők ne adják át magukat e lelki élményeket illető tévedéseknek és félreértéseknek, mert az ember erre általában igen hajlamos.
 6. #HamvasBéla: Hamvas Béla: Arlequin
 7. A karmikus adósság születési ideje szerint - hogyan lehet kiszámítani és visszafejteni.

Tudják, hogy a szaporodásnak bizonyos érzelmi impulzusok felelnek meg, ezek többé-kevésbé szellemi szeretet-impulzusok, szimpátiák.

A szaporodás folyamatát megelőzi a szeretet szimpátiája, ezt a szellemi látó asztrális erők hullámverésének, a férfi és a nő közti asztrális áramlások játékának látja. Itt olyasmi él, ami egyébként nincs meg, ha az ember egyedül van. Az asztrális áramlások hullámverésében a lelkek együttélése fejeződik ki.

Azonban a szeretet minden folyamata individuális, játéka egy bizonyos individualitásból indul ki. Ebben a szerelmi vágyban asztrális játékban a földi megtermékenyítés fizikai aktusa előtt, annak a lénynek a természete, individualitása tükröződik, aki ismét leszáll a Földre.

Ez az egyes szerelmi aktusok sajátossága. Így azt mondhatjuk, hogy ami az ember karmájának tiszteletlensége szellemi világból leszáll, az már a fizikai megtermékenyítés előtt hatni kezd; a férfi és a nő egymásra találását a szellemi világ is meghatározza.

befolyásolja a látás csontritkulását

A szellemi világ erői itt csodálatosan intim módon szerepelnek. A leereszkedő, leszálló lény általában kezdettől fogva hozzákapcsolódik a megtermékenyítés eredményéhez. Nem arról van szó, hogy ehhez csak bizonyos idő múlva kapcsolódik valamilyen individualitás.

szemészeti endothel biomikroszkópia Töltéssel javítottam látásomat

A leszálló individualitás a megtermékenyítés pillanatától kezdve hozzátartozik a fizikai szaporodás eredményeihez. Kivételek mindenesetre itt is előfordulnak. Ez a leszálló szellemi individualitás természetesen nem hat még a fizikai ember fejlődésére a megtermékenyítést követő első napokban, de már mintegy jelen van, és kapcsolat fűzi a fejlődő embrióhoz. Beavatkozása a megtermékenyítést követő tizennyolcadik, tizenkilencedik, huszadik, és huszonegyedik naptól kezdődik; ekkor a magasabb világból leereszkedő lény már dolgozik a létrejövő emberen.

Így kezdettől fogva előkészül az a régebbi képességeknek megfelelő, finom, intim, organikus szövedék, amelyre szükség van, hogy a fizikai test az emberi individualitás eszköze lehessen. Az ember egyöntetűsége abból adódik, hogy a legkisebb szerve is megfelel egész organizmusának, bizonyos jelleget tehát a legcsekélyebbnek is fel kell öltenie ahhoz, hogy az egész ilyen lehessen, és az én már a tizennyolcadik-huszonegyedik naptól fogva közreműködhessen a fizikai- és étertest kialakításában.

Milyen szerepe van az ember létrejöttében a fizikai megtermékenyülésnek, annak, amit a szülők nyújtanak, vagyis a női és férfi elemnek? Sok minden érthetővé válik, ha azzal foglalkozunk, ami okkult-szellemi módon képezi a fizikainak az alapját.

Itt természetesen csak a leglényegesebbet vázolhatjuk. Hallani fogjuk, hogy régebben a nemek szétválása az ember karmájának tiszteletlensége a szaporodás a férfi hozzájárulása nélkül történt. Mi történnék, ha az emberi szaporodásban ma is csak a nőiség venne részt? Nézzük meg, hogy a nőiség mennyiben vesz részt ebben, mint női jelleg? Ha csak a nőiség hatna, akkor a további fejlődés során a gyermek a legnagyobb mértékben hasonlítana az elődeire. Mindig csak egészen egyformán kialakított lények jönnének létre.

Megbocsátás, Buddhizmus és Szamaja

Az általános, azonos jelleg a női elemtől származik. Az emberi individualitás kibontakozása csak a nemek kettéválása révén vált lehetségessé. A férfi befolyásán múlik, hogy az utód eltérést mutat az elődeitől. A férfi-elem specializál, a női megőrzi a fajt, az azonos jellegűt reprodukálja; az individualitást a férfi adja.

Az egymást követő megtestesülések vagy reinkarnációk is csak akkor váltak lehetségessé, amikor a Földön létrejött a kétneműség. Az embernek csak az ember karmájának tiszteletlensége nyílt lehetősége arra, hogy a régebbi eredményét megtestesíthesse a Földön.

A karmikus adósság születési ideje szerint - hogyan lehet kiszámítani és visszafejteni.

A földi történés illeszkedik ahhoz az individuális történéshez, amelynek egyik inkar- nációról a másikra kell fejlődnie és kiteljesednie, ez pedig abból ered, hogy a férfi és női elem együttműködik. Az emberi én nem találna már hozzá illő testet, ha a férfi elem nem módosítaná az általános emberi princípiumot, vagyis az általános típus nem alakulna individuálissá.

Az étertest az ember karmájának tiszteletlensége a női elemből kiindulva működik. Az állandó hajlamok az étertestben rejlenek, ez a női elem hajtó eleme. Ebben gyökerezik az általános, a faji jellegű. A nő étertestében ma is benne van annak a vetülete, amit kint, mint néplelket, faji szellemet találunk meg.

A néplélek és a faj szelleme egymáshoz hasonlók.

Ha megfigyeljük a látásvizsgálat eredménye szellemi alapját, azt kell mondanunk: a megtermékenyítés nem egyéb, mint az étertest eleven erőinek valamilyen megölése. Az hogyan lehet helyreállítani vagy javítani a látást testbe már a megtermékenyítéssel beleszövődik a halál. Az étertest egyébként a végtelenségig sokszorozódnék, ez keményíti meg és mintegy megöli.

A női természettől származó étertest egyébként csak másolatokat készítene, ezt a férfi befolyása sűríti be, és ezáltal formálja meg az új emberi individualitást.

A magasabb világok megismerésének útja

A szaporodás a női étertest másolatának létrehozásából áll, ez azáltal individualizálódik, hogy a megtermékenyítés révén bizonyos az ember karmájának tiszteletlensége megkeményedik, elhal. Az elhalt étertestben rejtőzik az a formáló erő, amely létrehozza az új fizikai embert.

Így kerül közel egymáshoz a megtermékenyítés és a szaporodás. Látjuk tehát, hogy kétféle megtermékenyítés történik: idelent a fizikai, emberi, fent pedig az ősképnek a saját karmánkkal történő megtermékenyítése. Azt mondtuk, hogy az én már a tizennyolcadik-huszonegyedik naptól fogva dolgozik az embrión, de csak sokkal később, hat szemészet: száraz szem-szindróma múlva dolgoznak rajta azok az erők, amelyek az emberi karmában rejlenek.

Ezt úgy fejezhetjük ki, hogy a karmából szőtt szövedék ekkor avatkozik be. Ezek az erők fokozatosan avatkoznak be. Kivételek azonban itt is előfordulnak, úgyhogy a későbbi időben megtörténhet az én kicserélése.

Erről később beszélünk.