A látásélesség diagnosztizálásának módszerei, A látásromlás diagnózisa


A diagnosztika különböző vizsgálati módszerek alkalmazásával állapítja meg a diagnózist. Orvosi diagnosztikai módszer a kikérdezés, a beteg megtekintése, a laboratóriumi és a műszeres vizsgálatok EKG, röntgen.

Miért jelenik meg a fekete legyek a szemed előtt?

Az orvosi diagnózis az organikus sérülést, károsodást állapítja meg. Módszerei a megfigyelések, kikérdezések, tesztek.

A pedagógiai diagnosztika az oktatás-nevelés terén szükséges beavatkozás szempontjából történő diagnosztizálást jelent. Bevezetése a gyógypedagógiában Mesterházi Zsuzsa nevéhez fűződik. A pedagógiai diagnosztizálás az alábbi kérdésekkel foglalkozik: a tanulási képesség állapotának, fejlődésének értékelése, a gyermek korábbi életszakaszból való orvosi-pszichológiai dokumentumainak ismerete; a tanítási tanulási eredményesség elemzése; a pedagógus saját magatartásának előítélet, az alkalmazott módszerek kontrollja, beállítódás vizsgálata; az iskolai, tanulási és a családi környezet minőségének feltárása; a tanulást megkönnyítő beavatkozási formák.

A nyaki gerinc tüneteinek hemangioma A nyaki és a mellkasi gerinc hemangioma és kezelése Ha észleli a betegség első tüneteit, azonnal forduljon orvoshoz. A gerinc fájdalmának megnyilvánulása nemcsak a hemangioma, hanem a rosszindulatú daganatok kialakulásának bizonyítéka is lehet. Minél hamarabb kerül meghatározásra a betegség, annál hamarabb lesz lehetőség a kezelés megkezdésére, és minél hamarabb visszatérhet a normális élethez. Amikor a gerinc oktatását észlelik, először is a kezelés megadása előtt meg kell határozni, hogy mi az: a gerinc hemangioma vagy metasztázis. A hemangioma pontos diagnózisa esetén először is meg kell vizsgálni a gerincet fenyegetés vagy kompressziós törés jelenléte esetén.

Az oktatás-nevelés folyamatában minden pedagógus diagnosztizál, kellő odafigyeléssel ezt tudatosan és tervszerűen teheti. Az eredményes pedagógiai diagnózis előfeltételei Suhrweier és Hetzner szerint a következők: szakmai kompetencia adott szaktárgyban ismeretek, készségek, jártasságok, képességek fejlődési szintjeinek ismerete ; didaktikai kompetencia a didaktikai alapok, a tanulók önállóságának kifejlesztése; hátterében sokoldalú módszertani felkészültség áll ; pszichológiai ismeretek; a pedagógiai pszichológiai diagnosztika alkalmazni tudása a kapott diagnosztikus információk értelmezésének és értékelésének módszertani ismerete és használata ; ismeretek a tanulási nehézségek lehetséges okairól és ezek értelmezéséről a belső és külső feltételek és okok hatásának ismerete a tanulási folyamatokra ; az eredményes tanuláshoz vezető magatartás kialakításához a motiváció fejlesztése, a megfelelő feltételek megteremtése, a munkamódok és tanulási technikák gyakorlása Suhrweier—Hetzner, A diagnózis az alapja a látásélesség diagnosztizálásának módszerei fejlesztés megtervezésének, a kiindulópontok, célok meghatározásának, a megfelelő módszerek megválasztásának.

A pedagógiai diagnosztikai ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógus, gyógypedagógus a tanítási órán, a fejlesztő foglalkozáson, a tanulási folyamatban reálisan tudja megállapítani, értékelni a gyermek fejlettségi állapotát, teljesítményeinek változását, viselkedését, reakcióját, a látásélesség diagnosztizálásának módszerei képes legyen mérlegelni saját bánásmódjának és elvárásainak várható hatását Mesterházi, A tanulási képességek fejlesztése olyan komplex — az explorációt és a felfedezést, a próbálkozást és a problémamegoldást, a játékot és a szimulációt, az alkotást és az alkotó tanulást, a kommunikációt és a szövegfeldolgozást, a szocializációt és a szociális tanulást, valamint a tapasztalati és értelmező, a szándéktalan és szándékos tanulást magában foglaló — folyamat fejlesztését jelenti, amelyeknek köszönhetően új pszichikus rendszerek jönnek létre, a meglévők átalakulnak, hierarchizálódnak, optimalizálódnak, tartósabbá válnak Nagy, A tanulók képességfejlesztése is számos területet ölel fel, érintheti a kognitív, a kommunikációs, a látásélesség diagnosztizálásának módszerei szociális, a motoros, a kreatív és az orientációs képességeket.

Keratoconus – Wikipédia

A tanulási problémák értelmezése, rendszerezése és jellemzői A tanulási problémák lehetnek átmenetiek vagy tartósak, lehetnek könnyen oldhatóak, de enyhítésük vagy megszüntetésük érdekében szükség lehet speciális szakember átmeneti, vagy hosszabb ideig szükséges beavatkozására is.

A tanulási probléma sokféle formában ölthet testet: megkülönböztetjük a tanulási nehézséget, a tanulási zavart és a tanulási akadályozottságot. A tanulási nehézség a tanulási problémák legenyhébb formája. Ebbe a csoportba tartozik a bármilyen ok — hiányzás, pszichés problémák — következtében kialakult lemaradás. Ebben az esetben gyors felzárkózásra van remény.

7 lépéses Taupert szemvizsgálat - Széchenyi Optika

Ide sorolja a szakirodalom a helytelen tanulási szokások okán bekövetkező lemaradást, valamint az átlagosnál lassabb tanulási tempójú tanulók eseteit is. Ezek az okok megszűnésével felszámolhatók. A tanulók problémáját érzékelve a tanító vagy a szülő átsegíti a tanulót a — többnyire átmeneti — nehézségen. Tanulási akadályozottságról akkor beszélünk, ha olyan összetett, vagy súlyos a probléma, hogy nem nélkülözheti a gyógypedagógiai megsegítést.

A látásélesség diagnosztizálásának módszerei tartoznak a sajátos nevelési igényű SNI tanulók. Az SNI tanulók egy része gyógypedagógiai intézményben, más része integráltan, többségi iskolában tanul. A többségi iskolákban az SNI tanulók vonatkozásában a helyi pedagógiai programot kiegészítve az iskola alakítja ki az egyéni tanulmányi célok, tartalmak és a látásélesség diagnosztizálásának módszerei kereteit. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes nevelését, oktatását a tanítók, tanárok az egyéni tanulói igényekhez igazított differenciáló oktatással, speciális eszközök, megfelelő tanulásszervezési módok alkalmazásával, valamint pszicho látás segítő közreműködésével, iránymutatásával valósíthatják meg.

Mindebben a látásélesség diagnosztizálásának módszerei szakvélemény segít, amely megállapítja a pedagógusok által gyanított testi, érzékszervi, vagy értelmi akadályozottságot, és javaslatot tesz a saját iskolában alkalmazott, vagy az egységes gyógypedagógiai módszertani központból érkező gyógypedagógus habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenységére.

Az utóbbi évtizedekben lényegesen megnőtt a nem fogyatékos, de tanulási nehézségekkel a látásélesség diagnosztizálásának módszerei gyermekek, tanulók száma.

Az oktatásügy megoldatlan problémái a pszichológiai és a pedagógiai kutatások, valamint a gyakorlat fejlesztését sürgetik. Az utóbbi években számos kutatás, hatásvizsgálat, fejlesztés történt az iskolaalkalmasság, a képességvizsgálatok, a képességfejlesztés módszereinek kidolgozása, a fejlesztésben részesülők képességrendszere változásainak követése terén, végső soron a tanulási nehézséget mutató tanulók hatékony oktatásának, nevelésének segítése érdekében.

Már említettük a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet zavarai, az iskolai teljesítmény specifikus rendellenességei és a kevert specifikus fejlődési zavarok leírására specifikált DSM-IV-TR TM osztályozási rendszert, amelyben a tanulási nehézségek típusainak többsége megtalálható. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok: szófelismerés, orális olvasási készség, olvasásértési készség elsajátítása mind sérült. A helyesírási nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarral, ami serdülőkorra megmarad, annak ellenére, hogy az olvasásban javulás tapasztalható.

Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd- és nyelvfejlődés zavara. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban.

  • Optikai modellek gyengén látók számára
  • A látásromlás diagnózisa - Gyulladás August
  • Vizuális gimnasztika látássérült óvodások számára
  • Ez a törvény segít megérteni a látszólag teljesen más jelenségek polaritását.
  • Felső szemhéj betegségek: osztályozás, jelek és kezelési módszerek - Cikkek
  • » Fogalomtár – Optikai és szemészeti szakkifejezések
  • Módszerek a glaukóma korai diagnosztizálására

Egyrészt az olvasási teljesítményben, amely — az olvasás pontosságát vagy a megértést egyénileg standardizált tesztekkel vizsgálva — lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettsége alapján elvárhatónak. Másrészt a zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási jártasságot igénylő mindennapi élettevékenységekre.

Végül, ha érzékelési deficit van jelen, az olvasási nehézségek meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét.

A tanulási zavar fogalmának értelmezése a szakirodalomban nem egységes. A tanulási zavarok szindróma — eredeti angol nevén learning disability — kifejezés Samuel Kirk-től ered. A látásélesség diagnosztizálásának módszerei tanulási zavar jelölheti különböző területeken megmutatkozó gyenge tanulmányi teljesítmény elérését, jelölhet értelmi visszamaradottságot, egyenetlen tanulmányi eredményt.

Legáltalánosabban olvasás- írás- és számolászavar, vagyis diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén alkalmazott terminus. Szinonimaként napjainkban még a tanulási rendellenesség, tanulási nehézség kifejezéseket is használják. Így érthető, hogy a gyakorló pedagógusok sem látják tisztán a kérdést. A tanulási zavar három legfőbb kritériuma a tanulási teljesítőképesség és a tanulási teljesítmény eltérése, a megismerési kognitív funkciók rendellenes működése, valamint a sajátos magatartás pl.

László Zsuzsa pszichológus mozaikszót alkotott a probléma jelölésére Az örökmozgó gyerek című könyvében.

  1. Fenyőolaj a látáshoz
  2. Bár a progresszió nem folyamatos, évekre esetleg végleg is megtorpanhat, a változó fénytörés miatt időszakonként a szemüveg cseréje válik szükségessé.

A diszlexiások nagy része azonban a hagyományos olvasástanítási módszerrel logopédusok segítségével megtanult olvasni. Ez a jelenség azt mutatta, hogy számos kérdésnek kellett tisztázódnia a tanulási zavarok terén Gordosné, A tanulási zavar súlyos, organikus okra visszavezethető formái kimerítik a sajátos nevelési igény kritériumait, így ezek a tanulók is a különleges gondozást igénylők körébe tartoznak, s az ilyen gyermeket nevelő családok, közoktatási intézmények is részesülnek a fogyatékos gyermekeket megillető ellátásokból.

Sarkady Kamilla és Zsoldos Márta a kilencvenes évek eleje óta végzett vizsgálatuk alapján elkülöníthetőnek tartják az értelmi fogyatékosoknak a tanulási zavarokkal is küzdő populációját. A tanulási zavar enyhe értelmi fogyatékosságnál is megjelenhet társuló tünetként.

a látásélesség diagnosztizálásának módszerei

A látásélesség diagnosztizálásának módszerei sérülésnél és beszédhibáknál ezek az a színlátás állapotának meghatározása is specifikus tanulási zavarnak tekinthetők Sarkady—Zsoldos, A tanulási zavarokat igen gyakran a szokásostól eltérő információfeldolgozási mód okozza.

Az írás-olvasás-számolás megköveteli a szekvenciális, egymás utáni, lépésről lépésre történő feldolgozást; ez a funkció az általában domináns bal agyféltekéhez kötődik.

Ha valakinél ez a feldolgozási mód gyengébb, akkor nehézségei lesznek a tanulással. Legtöbb esetben azonban kiderül, hogy a tanulási zavar csak bizonyos oldalról deficit. A jobb agyféltekéhez kapcsolódó egészleges, egyidejű, vizuális információfeldolgozás igen kiváló lehet, és éppen olyan kiemelkedő teljesítményekhez vezethet, mint a hagyományos, lépésről a látásélesség diagnosztizálásának módszerei történő analizáló logikai út.

Az olvasáshoz szükséges funkciók nemcsak az olvasásban vesznek részt, hanem más kognitív folyamatokban is, ezért zavar esetén egyéb készségek is a látásélesség diagnosztizálásának módszerei lehetnek.

Így a diszlexia tünetegyüttesébe beletartozik az olvasási problémák mellett számos egyéb deficit. Gyakran társul a diszlexiához beszédzavar, számolási nehézség, a finom motorika gyengesége, a testséma, a lateralitás zavara és az emlékezet gyengesége.

Nyilvánvaló, hogy nem csak az olvasás tanulása, hanem általánosan a tanulás zavart. A diszlexia terminus a tanulási zavarok egy jellegzetes tünetén, az olvasás megtanulásának nehézségén alapul. A tanulási zavarok közül az olvasási problémák témában született a legtöbb tanulmány, vizsgálati eredmény.

A tanulási zavarok ily módon csak iskolai teljesítményzavarként jelentkeznek, és amennyiben az iskoláztatáson túljut a tanulási zavart mutató személy, akár kiemelkedő teljesítményekre képes tudós, művész is válhat belőle, akit kreatív gondolkodás, újszerű látásmód jellemez.

Gyerek szemüveg árak tanulási zavarok kutatását és terápiáját meghatározó irányzatok A tanulási zavarok szindróma kutatásában négy fő meghatározó irányvonal figyelhető meg. A neuropszichológiai elméletek 1 szerint a probléma oka az agy kisebb-nagyobb károsodása.

Orvos videója a betegségről

A zavarok hátterében minimális organikus sérülés áll, amely nem vezet általános mentális retardációhoz, hanem csupán szelektív következményekkel jár. Az ilyen gyerekeket a feldolgozási, vezérlési és aktivációs képesség hiányosságai jellemzik. Az információfelvételért felelős rendszer sérülése speciális funkciókiesésben nyilvánulhat meg ilyen a vizuális agnózia, amikor a sérült a látott arcot csak hang alapján képes azonosítani. Más rendszerek felelősek az információ feldolgozásáért, amelyek kialakíthatók, fejleszthetők.

Ezen alapul a gyermekkori funkciózavarok terápiás lehetősége.

A szembetegségek veleszületett és szerzett A látóideg patológiája Az ischaemiás neuropathia károsodott véráramlással jár az intrabulbarban vagy az intraorbitalis szakaszban.

A német nyelvterületről származó POS pszicho-organikus szindróma elnevezést a magyarországi szakirodalom is átvette. A tesztek láthatóvá teszik magát a szerveződést, a funkció épülését. A teljesítményen kívül a megoldás módja is informatív tényező. Gyermekek esetében mindig figyelembe kell venni azt is, hogy az adott funkció szerveződése életkoronként milyen szinten áll. Az idegrendszer érésének elmaradása esetén elsősorban az idegrendszeri érést serkentő terápiás eljárások hatékonyak, például a mozgásterápiák, valamint a sérült funkció kis lépésekben történő felépítése, ami a kevés ingert tartalmazó feladatok automatizálásával érhető el.

Földi, A speciális feldolgozó rendszerek érése mindig a biológiai, idegrendszeri éréshez kapcsolódik; például a motoros fejlődés előre jelzi a nyelvi fejlődést. Ez az elképzelés jól magyarázza a tanulási zavarok jelentkezését átlagos intelligencia mellett, és arra is magyarázatot ad, hogy értelmi fogyatékosok bizonyos képességeket illetően miért nyújthatnak kiemelkedő teljesítményt.

A tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknél ritkán mutatható ki agyi organikus károsodás, ezért a tanulási rendellenességeket egyre inkább az agy működésbeli rendellenességeivel hozták összefüggésbe Kirk—Becker, Ezen az alapon keletkezett az MCD minimal cerebral dysfunction; minimális agyi diszfunkció kifejezés Gyarmathy, A második fő irányzatba tartozó percepciós és perceptuo-motoros elméletek 2 a hangsúlyos diszfunkció területe szerint három csoportba sorolhatóak.

A perceptuo-motoros zavarokat kiemelő teóriák a szerint a tanulásban mutatkozó zavar a perceptuo-motoros funkciók elégtelen integrációjának következménye Hallahan—Cruickshanck, Az észlelési és mozgási rendszerek összerendezettsége hiányzik.

Ayres a tanulási zavarok oki hátterében a szenzoros integrációban mutatkozó deficitet látja Ayres, ; Brigitte Sindelar a részképességek megfelelő működését és együttműködését tartja kulcsfontosságúnak.

A szenzomotoros rendszer differenciált fejlesztését célozza és nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre Sedlak—Sindelar, A perceptuo-motoros elméletekhez kapcsolódik hazánkban Porkolábné Balogh Katalinnak a es években a tanulási zavarok korai azonosítását célzó munkája. Széles körű kutatásokat kezdett, és óvodai prevenciós programot dolgozott ki. A prevenciót tekintette a tanulási zavarok csökkentésében a leghatékonyabb útnak. A fejlesztésben elsősorban az óvodás korosztályra koncentrált. Programja az óvodai nevelésbe beépíthető mozgásos, játékos fejlesztés, amelynek során a gyerekek fokozott mértékben jutnak hozzá a testi-kinesztetikus, téri-vizuális és auditív élményekhez Porkolábné Balogh, ; A percepciós és perceptuo-motoros elméletek másik típusa a vizuo-motoros integráció és a szemmozgások szerepét hangsúlyozza b ; a szemmozgás és egyensúlyrendszer zavarait tekinti a tanulási rendellenességek okának.

A harmadik típus, a Frostig nevéhez fűződő percepciós elméletek csoportja c az észlelésben mutatkozó deficittel foglalkozik Frostig, a látásélesség diagnosztizálásának módszerei Itt az oki tényezőket nem vizsgálják, inkább a perceptuális diszfunkció korrigálására igyekeznek megfelelő eljárásokat, fejlesztő programokat kialakítani a motoros és érzékelési funkciók megerősítésével.

A tanulási zavarok szindróma kutatásának harmadik fő elméleti iránya a pszicholingvisztikai teóriák 3 köré szerveződik, amelyek a tanulási és viselkedésbeli problémákat a pszicholingvisztikai folyamatok rendellenességeire a látásélesség diagnosztizálásának módszerei vissza. Frances és Williams olyan fejlesztő programokat dolgoztak ki, amelyek ezeket a nyelvi hátrányokat hivatottak csökkenteni Francis-Williams, Pszicholingvisztikai a látásélesség diagnosztizálásának módszerei épült a Magyarországon a as években megindult diszlexia-prevenciós és terápiás munka is.

a látásélesség diagnosztizálásának módszerei

Meixner Ildikó pszichológus, gyógypedagógus a diszlexia kezelését és megelőzését nyelvi fejlesztéssel látta megoldhatónak Meixner—Justné Kéri, ; Meixner, Végül, a behaviorista elméletek 4 a tanulási zavarokat viselkedésbeli rendellenességnek tekintik, és nem foglalkoznak a háttértényezőkkel.

Leary és munkatársai követelményeket állítottak a gyerek elé és a tanulmányi és szociális célok elérését jutalmazták, ezáltal a helyes viselkedés megerősödött, a helytelen gátlódott Leary—Rosenbaum, A tanulási zavarok tünetei, a vizsgálatukra alkalmazott pszichológiai és pedagógiai módszerek A tanulási zavarok osztályozása, csoportosítása lényegesen megkönnyíti azonosításukat, s ezzel alapját a látásélesség diagnosztizálásának módszerei a célzott fejlesztésnek.

A tanulási zavarok tünetei alapján három nagyobb csoport különböztethető meg. A részképesség-zavarok egyfelől a kognitív rendszer a percepció, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás zavarai, illetve az ezekkel kapcsolatos nehézségek, másfelől a motorikus funkciók zavarai izomtónus, nagymozgások, finommotorika, a cselekvés tervezésének és irányításának zavarai ; ide tartozik a hiperaktivitás és a bizonytalan testséma, a lateralitás, illetve a téri orientáció zavara is.

A komplex tanulási zavarok tünetegyüttesbe tartoznak az olvasás, írás és a számolás összetett nehézségeit magában foglaló diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia.

A diszlexia a látásélesség diagnosztizálásának módszerei a hibák típusa, az olvasási sebesség és pontosság alapján történik; ennek alapján lehet lingvisztikus diszlexia — viszonylag gyorsan olvasnak, de sok hibával és félreolvasással; perceptuális — kielégítően pontos az olvasásuk, de nagyon lassú; kevert — az előbbi két típus jellemzőit vegyíti.

A komplex tanulási zavarok harmadik tünetegyüttese a viselkedés, az ecaterenburg klinika szemész és az önértékelés terén kialakult zavarokat foglalja magában.

Azonos funkciózavar eltérő jellegű tanulási nehézséget okozhat. Ebben mutatkozik az egyéni működés jelentősége, s ettől függ, hogy a sajátos szerveződés milyen jellegű kompenzációt tesz lehetővé. Eltérő jellegű funkciózavar eredményezhet azonos tanulási zavart. A tanulási zavar értelmezése meghatározza a szükségesnek ítélt terápia szemléletmódját és jellegét. A tanulási zavarok vizsgálatára pszichológiai és pedagógiai módszerek állnak rendelkezésre. A BNO és a DSM IV definíciói alapján meghatározhatók a fő problématerületek, de a meghatározások arról nem adnak információt, hogy a tanulási nehézség milyen funkciók elmaradására és sérülésére vezethető vissza.

A tanulási zavarok azonosításában jelentős a Wechsler-féle intelligenciateszt 3 gyerekváltozata, részképességek kiesésének mérésében pedig igen jól alkalmazható a Snijders—Omen-féle intelligenciateszt. További számos, egy-egy készséget mérő vizsgálati eljárás alkalmazható a tanulási zavarok diagnosztikájában. A Bender-teszt a vizuo-motoros koordinációt és az alakszerveződési folyamat fejlettségét, a Frostig-teszt a vizuális-percepció faktorait vizuo-motoros koordináció, alak-háttér diszkrimináció, alak-konstancia, a térbeli helyzet felismerése, a térbeli összefüggések felismerése méri.

Ezek a készségek az írás-olvasás tanulásánál játszanak alapvető szerepet és szignifikáns összefüggést mutatnak az iskolai teljesítmények minőségével.

Gyermekek látás rehabilitációja Rendszeres szájhigiénés kezeléssel fogkő eltávolítással lehetőség van az egészséges fogak és fogágy megőrzésére, valamint a fogászati eltérések korai diagnosztizálására. A korai diagnózisok lehetővé teszik, hogy minimál- vagy non-invazív módszerek segítségével megoldást. A glaukóma általában nagynyomású a szemen belül, ami károsítja a látóidegét, és állandó látásvesztést okozhat. Míg a glaukóma diagnózisa biztos abban, hogy a szemen belüli nagy nyomás, a látóideg-károsodás és a látásvesztés jelen van, nem minden kritérium szükséges a glaukóma diagnosztizálására. A klinikai tüneteket a látásélesség csökkenése, a fájdalom szindróma, az idegen test szenzációja a szemében, a fényérzékenység, a megnövekedett szakadás jelenti.

Ide sorolhatóak azok az eljárások is, amelyek a látásélesség diagnosztizálásának módszerei tünetet mérik, mint például a Meixner-féle olvasásteszt. A multikauzális szemléletű vizsgálati eljárások több képességet mérnek. Az MSSST amerikai szűrőteszt magyar adaptációját lásd Zsoldos—Sarkady, az észlelés, a motórium és a nyelvi készségek szintjén óvodáskorban méri a várható tanulási akadályozottságot, az Inizan-féle DPT Dyslexia Prognostic Test; diszlexia prognózis teszt számos altesztet tartalmaz, a vizsgált fő terület a téri orientáció, a beszéd és az idői orientáció.

Porkolábné Balogh Katalin a tanulási zavarok csoportos szűrésére alkalmas feladatsort dolgozott ki Porkolábné Balogh, A felsorolt tesztvizsgálatok mellett fontos információkat nyújt a gyermekek természetes élethelyzetekben — teljesítményhelyzetekben — való megfigyelése, tényleges beilleszkedésük és iskolai teljesítményük elemzése.

Az igazi segítséget a gyermekek, tanulók képességeinek differenciált feltérképezése, képességprofiljuk felállítása jelenti, mert így célzott fejlesztéssel jobb eredmények érhetők el, mint ha csak a diszlexiát okozó egyes vagy akár összes részképességgel foglalkozunk.

Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési késése, működési zavara örökletesség, lelki és környezetei okok különböző összefonódásában található meg, valamelyik tényező dominanciájával.

a látásélesség diagnosztizálásának módszerei számítógépes olvasási látásromlás

Az olvasás sok képesség harmonikus működését feltételezi. Ezek hiányosságai a látási, hallási észlelés, a sorozatelrendezés, a mozgásos összerendezettség, az irányok, a téri tájékozódás eltérései a diszlexia kiváltó tényezői lehetnek.

A legújabb nézetek a fonológiai feldolgozás szavak megjegyzése, hangzási képük tárolása és előhívásaa tagolás szavak szótagokra, beszédhangokra bontása zavarát, a szókincs szegénységét említik. A diszlexiások és a kezdő olvasók hibázásai például betűcsere, kihagyás, betoldás azonosak, a különbség a tünetek mennyiségében, arányában és fennmaradásában van. A diszlexia tünetei az írásban is megjelennek. A diszlexia miatti sorozatos kudarcélmények magatartászavarhoz vezethetnek.

Az írásképesség, azaz a betűk grafikus reprodukciója kognitív és emocionális folyamatok összműködésének eredménye; nagyfokú észlelési aktivitást, mozgásminták anticipációját igényli.

látásélesség helyreállítása amblyocor 01

Függ a gyermek pszichomotoros és grafomotoros fejlettségétől.