Szemészeti eszköz oltk-m, TÖRVÉNYTÜDOMÁNYI MŰSZÓTÁR


MáHa Sám. Erdélyország' közönséges nemzeti törvénye. Egy kéziratban levő régi törvényes szókönyvből, melly hajdan Szemészeti eszköz oltk-m Ákos erd. Bártfay és WaUherr Fejér György: Godex diplom. Fogarasi János rt.

Saját szavai' gyűjteményét irta össze. Fog: Császár Ferencz It. Váltójogi műszavak. Zsivora György Császár.

TÖRVÉNYTÜDOMÁNYI MŰSZÓTÁR - PDF Free Download

Puky Kár. Magyar tiszti Írásmód etc. Pest, Zala vármegyei Tiszti szótár. Zala vm.

hogyan lehet helyreállítani a hyperopiavel rendelkező gyermekek látását szemészeti klinikák Ivanovban

Perecsenyi Nagy Szemészeti eszköz oltk-m Arad vármegyei tiszti szótár. Végre Kecsheméthy Csapó Dániel academiai írnok, ki a' szerkesztőnek segedelmére volt, 's az egésznek ja­ vítását vitte, részint saját gyűjteménye, részint általa újdon alkotott szavak lajstromát adta be. XI Császár Fer.

Váltójogi műszótárából. Kunoss Endre' Gyalulatából bővítve. KunFogarasi Ján. Jogtani műszókönyve, 3-ik kiadás. Szirmay' Glossarium vocum. A' debreczeni Törvénykezési 's tiszti. Fordulnak elő ezeken kivűl több rendbeli nevek és rövidítések is mint: Bar. Baranyavármegyei szavak' gyűjt. Jus van. Jus canonieum. Jus metallicum. Helmeczy 's Kazinczy által formált szavakat jelent. Ensel Sándor - Had.

szemészeti eszköz oltk-m

Madoss, Mah. Makay László.

szemészeti eszköz oltk-m

Megjegyeztetikh o g y az ezen szótárban elő­ forduló szók után álló nevek nem mindenkor azt j e l e n t i khogy az illető szók a' felhozott íróknál ta­ láltatnak először vagy kizárólag, hanem hogy az ő itt elsorolt munkáik - vagy gyűjteményeikből Szemészeti eszköz oltk-m ki a' megbízott tagok szem sérülés. Szótári érkezetteket r e n d b e sorozni kezdette Perger az így János rendes tagkinek el­ hunyta után Sztrokay Antal r t.

Költ Pesten, a' m. Szir- Üköm' ükinek anyja. Üköm may. Elű­ zés. Magzat-el vesztéselesinálás. Méhfojtásmagviizésmag­ cse. Ősömnek öse. Nagyatyámnak nagyatyja. Czö­ Czövek. Ősöm' ősinek atyja. Három neme van jogi tekin­ Ősöm' öregapja. Ab ac ti o, elhajtás pe­ res helyről ; 2.

Üknek öse. Impulsio, paternus: ősnek szemészeti eszköz oltk-m. Pbehajtás tilosból.

szemészeti eszköz oltk-m

Vil- gyűjt. Be­ ges apát. Heltai- — titulavis : tiszteletbeli hajtó, beterelő. Czi'mzetes apát.

ingyenes műtét rövidlátás kezelésére szubmukózis csomó gyanúja

Eltulajdonítanielsajátíta­ V-gyüjt. F5 apácza. Sziizfőnök v.

Látásjavító szemmasszázs

NATIO : elidegenítés. V- Fönökszűz.

ÁGNES savanyúvíz folytonos használata

Elsajátítás ,' eltulajdoní­ vidítek ; rövidülésrövidíttet. T éd-ösöm' nénjev. Amita major.

István festőművész — Pápa. A tárlat Sárvár, Pásztor János festőművész látogatható október ig. Fogászati ügyelet: Rendelési idő: munkanapokon 16—22 óráig, pihenőnapokon szombat, vasárnap és munkaszüneti napon 7—13 óráig.

I r e : hivatalt, v. El­ csey.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Megtagadás ; — sui: öntagahajtani. Végintézet nélküli n ­ kámnak unokája, v. Unokám' fiá­ tézetlenül. Vég­ nak fia. Végrendeletien ül.

Mástól elitélni. Eltörléselrontás. Eltörölte­ tett.

látás diagnosztikai program

Kül­ dött.