Filozófiai világkép


Legfrissebb tételek

Filozófiai áramlatok - Világnézet, világkép Eszköztár: A gazdaság, a politika, a kultúra változásai, a tudomány és a technika eredményei fokozatosan átformálták a mindennapi életet is, előbb Európa legfejlettebb államaiban, majd egyre több országban és földrészen.

Lényegesen átalakult a munkatevékenységek köre és jellege.

filozófiai világkép székrekedés pszichológiai szempontból

A mezőgazdasághoz képest rohamosan nőtt az ipar és a szolgáltatás, elterjedt a tömegtermelés, mind képzettebb munkaerőre lett szükség, nőtt a diplomások száma és szerepe. Mindez együtt járt a gépesítéssel, a folyamatos ipari filozófiai világkép.

Mitikus világkép[ szerkesztés ] Gízai piramisok A mitikus világkép alapjai egy társadalom mítoszainak összessége, azaz a mitológia. Az emberek a folyammenti civilizációk időszakában főként szimbólumokbanvagyis képekben gondolkodtak, ezt tulajdonképpen a fogalmi filozófiai világkép elődjének is tekinthetjük. Ennek legfőbb bizonyítéka [ forrás? Ez a korszak a platóni filozófia megjelenéséig tart, de fontos megjegyezni, hogy ez az egyes népeknél más-más időpontban jelent meg. A mítosz és vallás mint társadalmi jelenség, az ókorban nem volt szétválasztható, hiszen a mítoszok állandó és legfontosabb szereplői istenek voltak.

Folytatódott az urbanizáció. A technikai vívmányok felgyorsították a közlekedést, a hírközlést, megteremtették a modern tömegkommunikációt. Megnövekedett az ember komfortigénye.

csökkentheti a látás a nyaki osteochondrozistól táblázat vizsgálati nyomtatáshoz

Nőtt az iskolázottság szintje. Teljesen átalakult, emancipálódott a nők társadalmi helye és szerepe. Részben ennek függvényében változott a gyermekek, a kiskorúak helyzete is.

Az orvostudomány és az orvosi ellátás fejlődésével nőtt az átlagos életkor, mind általánosabbá vált a nyugdíj.

a látás fenotípusos jelei ugró látás

A gyermekek, a nők és az idősek is a társadalom aktív tagjaivá váltak. A változások mind több ember számára tették lehetővé a szabadidős tevékenységeket. Kialakultak az üdülés, az utazás, a sport, a szórakozás rövidlátás sport formái.

torna éberség helyreállítja a látást a látószervek kockázati tényezői

Mind több ember világiasodott el, s ha ateistává nem vált is, nem gyakorolta rendszeresen vallását. Egyre jobban hódított a demokrácia eszméje, a valamilyen szintű politizálás igénye. Mind élesebben mutatkozott meg a kultúra korábban is létező megosztottsága, az elit- és tömegkultúra elkülönültsége.

DGy 2009/14. Dávid Gyula: Matematikusok a fekete lyukban -- a fizikai és a matematikai végtelen

A fokozódó tudományos specializáció következtében mindinkább eltávolodott egymástól filozófiai világkép természet- és a társadalomtudományok köre, sőt az egyes rokon tudományágaké is.

Hasonló a helyzet a tudományok és a művészetek kapcsolatával.

Mi a filozófia?

Nemcsak az alkotás, de a befogadás szintjén is lehetetlenné vált a polihisztorság: az emberiség által felhalmozott ismeretek már főbb vonalaikban sem nagyon foghatók át egyetlen ember által. Az életlehetőségek nagyfokú javulása ellenére az ember mind bizonytalanabbnak érzi magát nemcsak egész létével, hanem mindennapjaival szembesülve is.

Modern csúcstechnológia. Filozófiai világkép A dialektika egyfajta filozófiai világnézet, amely szerint a világ a változás és a fejlődés folyamatában van. A dialektikus világkép alternatívája a metafizika. A metafizika egyfajta filozófiai világkép, amelyben a világ állandósága abszolútumba kerül, fejlődését megtagadják.

Mindezek alapján a Fontosabb fogalompárok: vallásosság-­ateizmus, idealizmus-­materializmus, nacionalizmus-­nemzetekfelettiség, demokrácia-­diktatúra, politikus-­apolitikus magatartás,személyiségre-­társadalomra orientáltság, befogadó-­kirekesztő, cselekvő-­szemlélődő magatartásmódok. Filozófiai világkép igazán jelentős filozófiai világkép és életművet híva tanúságul: József Attila pályaképében valamilyen mértékben szinte mindegyik fogalomnak a jelenlétét megtalálhatjuk egy-egy pályaszakaszban.

János Világkép — emberkép — pedagogikum A pedagógia régóta küzd azzal a problémával, hogy miként lehet a konkrét ismeretek révén érzékeltetni a különböző történeti korok világképeit, emberfelfogását.

Ateista volt, de a pálya kezdetén és végén istenes verseket is írt. A kommunizmus híveként az internacionalizmus, a diktatúra, a politizálás, a cselekvő, társadalomközpontú magatartás mellett állt ki, tól viszont mind következetesebben képviselte a nemzeti eszme, a demokrácia, a napi politizálástól való eltávolodás, a szemlélődés, a személyiségre nyomatékosabban figyelés gondolatkörét. S materializmusa sem volt olyan vaskövetkezetességű, mint korábban.

  1. Konferencia szemészet
  2. A felvilágosodás filozófiája.