Marx Karl politikai nézetei, Bevezetés a szociológiába | Digitális Tankönyvtár


Marx Karl politikai nézetei

A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai 2. Gépek stb. Másfelől ezeket az így létrehozott óriási társadalmi erőket a munkaidővel akarja mérni, és azok közé a határok közé akarja beszorítani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a már létrehozott értéket mint értéket fenntartsák.

Marx Karl politikai nézetei

A termelőerők és a társadalmi vonatkozások — mindkettő a társadalmi egyén fejlődésének különböző oldala — a Marx Karl politikai nézetei számára csak mint eszközök jelennek meg, és az ő számára csak eszközök is, hogy a maga korlátolt alapzatáról kiindulva termeljen.

Valójában ezek azonban az anyagi feltételek ahhoz, hogy ezt az alapzatot a levegőbe röpítsék.

Marx Karl politikai nézetei látási cikkek

Ezek az emberi iparkodás termékei; természeti anyag, az emberi akaratnak a természet feletti szerveivé vagy a természetben való tevékenykedésének szerveivé változtatva. Az emberi agynak az emberi kéz alkotta szervei; tárgyiasult tudás-erő.

Marx Karl politikai nézetei szemész Samsonova

Az állótőke fejlődése jelzi, hogy milyen fokig vált az általános társadalmi tudás, ismeret, közvetlen termelőerővé, és ezért milyen fokig kerültek magának a társadalmi életfolyamatnak a feltételei az általános intellektus ellenőrzése alá és vannak neki megfelelően átformálva.