Ingyenes szemészi konzultáció, A jogsegélyszolgálat területei


Munkajog E jogterületbe tartozik: A versenyszféra munkajoga, így a Munka törvénykönyve — a munkaviszony létesítésének kérdéseitől a munkaviszony megszüntetésig teljes körben módosítás, szabadság, végkielégítés, túlmunka, munkaidőkeret, díjazás stb.

A Humorkabaré visszatér 2. - Hadházi László önálló estje - Dumaszínház

Az egyszerűsített foglalkoztatás kérdései pl. A közszféra munkajogát szabályozó jogszabályok pl. A munkaügyi igazgatással, így a munkavédelemmel és a munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő törvények.

Szemész online konzultáció

A foglalkoztatással összefüggő egyéb jogszabályok pl. Társadalombiztosítási jog E jogterületbe tartozik: Nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer, nyugdíj- és egészségügyi járulékok, szociális hozzájárulási adó, kedvezmények, egészségügyi hozzájárulás. Az egyes igénybe vehető ellátások pl. Családok támogatása, gyermekek utáni ellátások pl.

Társasági- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozások joga E ingyenes szemészi konzultáció tartozik: Cégalapítási tudnivalók, társasági formák, vállalkozóvá válás, egyéni vállalkozás és egyéni cég, továbbá cégeljárás kérdései pl.

szédülés és homályos látás

A cégek megszűnésével kapcsolatos kérdések: jogutód nélküli megszűnés, a csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlés. Továbbá az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó törvények, közhasznú tevékenységek, vállalkozásokat érintő más jogszabályok pl. Adójog E jogterületbe tartozik: Magánszemélyeknek nem a gazdasági tevékenységük során felmerülő adójogi kérdései a foglalkoztatás körében pl.

Illetve önálló tevékenység őstermelői tevékenység, családi gazdaság működtetése, egyéni vállalkozás stb. Továbbá a személyi jövedelemadó bevallásának szabályai és munkajogi relevanciái, kedvezmények pl.

Ingyenes lehet az internet a tanulóknak és a tanároknak

A jogsegély-szolgálati tevékenység tartalma A. Tájékoztató tanácsadás Általános jogi konzultáció és tanácsadás. Ami a jogsegélyszolgálati formákat illeti, teljeskörűen igénybe vehető: személyes jogsegély, telefonos jogsegély, e-mailes jogsegély, online ingyenes szemészi konzultáció chates jogsegély és JogÁsz Napok keretében is, azaz minden platformon.

Személyre szabott jogi tanácsadás A személyre szabott jogi tanácsadás alapvetően a program által lefedett jogterületeken vehető igénybe és a munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő, továbbá adójogi területeken felmerülő konkrét esetek, kérdések megoldását hívatott segíteni.

ingyenes szemészi konzultáció

A tanácsadás — a jogi szabályosság szem előtt tartása mellett — a jogszabályoknak és az ügyfél érdekeinek megfelelő vélemény és javaslat megtételében áll, az ügyfél által elmondottak jogi értékelésével. A szolgáltatás keretei között az ügyfél meghallgatása után, az ügyre vonatkozó jogszabályok ismeretében jogi állásfoglalásra, véleményre, javaslattételre, valamint az ügy megoldására, vagy további lépésekre kerül sor.

Aktuális akcióink

Ezen túl arra is mód van, hogy a közreműködő jogász felhívja az ügyfél figyelmét, hova forduljon további segítségért. A jogsegély-szolgáltatás ilyen típusú tartalommal személyesen vehető igénybe a személyes jogsegély, illetve a JogÁsz Napok keretén belül; a jogterületek lefedettsége ebben az esetben teljes körű.

  1. Vonatbalesetek Munkahelyi balesetek Munkavállalók, akik megsérültek munka közben, kérhetik a Munkavállalók Kártérítésére kifizetett ellátásokat, amelyek lefedik a sérült munkavállalók orvosi kezelési költségeit, és bizonyos százalékát a sérülés miatt elveszített béreknek.
  2. Konzultáció Dr. Csomai Zita csapatával laborértékeléssel
  3. Koronavírus: Szemrevaló megoldások kontaktlencsét viselőknek A szemészeti vizitek a járvány időszakában különösen kockázatosnak számítanak, mivel bizonyos vizsgálatok során az orvos és a páciens közötti távolság akár 50 cm-re is csökkenhet, ellentétben a jelenlegi, méteres ajánlással.
  4. NYITÓ - ANKA optika - A szeme DOKTORA!

Amennyiben az ügyfél részéről a jogterületek teljes lefedettsége merül fel igényként, ám személyes találkozásra nincs mód, a személyre szabott jogi tanácsadást ennek ellenére igénybe veheti telefonos, illetve e-mailes jogsegély formájában.

Az utóbbi körben a konzultáció lehetősége persze korlátozottabb, mint egy személyes megbeszélés keretében. Ha pedig az ügyfél szempontjából nem feltétlenül a teljes körű jogi tartalom elérése a cél, kérdése gyorsabban megválaszolható, egyszerűbb ügyről van szó, akkor az online és chates jogsegély áll rendelkezésére.

Igénybe vehető megfelelő iratminta-ajánlással letölthető a honlapról : telefonos jogsegélyszolgálat, online és ingyenes szemészi konzultáció jogsegélyszolgálat, JogÁsz Nap keretében.

Ön melyiket keresi?

Az ingyenes szolgáltatások során, amennyiben a probléma nem oldódott meg, és az ügy nem ingyenes szemészi konzultáció le, akkor jogi képviseletre lehet szükség, ebben az esetben az ügyfél szabadon fordulhat ingyenes szemészi konzultáció. A jogász magánszemélyt, ügyvédi irodát, könyvelőt nem ajánl, bármilyen közvetítéstől jelen projekt működtetői elzárkóznak. Ha a bizalom kialakul a jogász és az ügyfél között — ez az eshetőség elsősorban a személyes jogsegély esetében áll fenn —, akkor természetesen az ügyfél a jogász praxisához fordulhat további segítségért, jelen projekten kívül.

Ki hogyan veheti igénybe az ingyenes Jogsegélyszolgálatot? Nyugdíjas, álláskereső, munkavállaló, vállalkozó, munkáltató, tanuló — egyszóval bárki.

tegye ki látványát telefonálás orvosi szempontból

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogászok csak a területükhöz tartozó jogszabályok Jogsegélyszolgálat területei vonatkozásában feltett kérdésekre tudnak válaszolni, azok tartalmáról adhatnak felvilágosítást, tanácsot. A fentieken túl Közép-Magyarország területén lakóhellyel rendelkező munkavállaló számára nyújtott szolgáltatás csak azzal nyújtható személyes ügyfélfogadás keretében, ha bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiók valamelyikében, és a szolgáltatás helyszíne a tartózkodási helye szerinti régióban van.

Közép-magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás szempontjából hasonló a helyzet: ha a kevésbé fejlett régiók valamelyikében fiókteleppel rendelkezik, és a szolgáltatás helyszíne a fióktelep szerinti régióban van, részesülhet ingyenes jogsegélyben.