Lencsék kedvezményes szempontból


Napi kontaktlencse

Telefon munkanapokon től 17 óráig hívható ingyenes zöld számon : A Törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmények mértékét, a kedvezmények igénybevételének feltételeit az Ofotért előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja, amennyiben ezeket a feltételeket az üzletekben tájékoztató formájában kifüggeszti, illetve a honlapján közzéteszi.

A törzsvásárlóknak járó kedvezmény semmilyen más állandó vagy időszakos kedvezménnyel nem vonható össze. Törzsvásárlói szabályzat megtekintése 1. Törzsvásárlói program A Törzsvásárlói Program Program olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a programban részt vevők a jelen Szabályzat szerint Törzsvásárlói Kártyához juthatnak.

Hasznos infók a szemüvegről!

A kártyabirtokosok az Ofotért üzletekben saját részre történő vásárlásaik alkalmával a szabályzatban foglalt mértékű százalékos kedvezményt vehetik igénybe érvényes törzsvásárlói kártyájuk bemutatása esetén. Miután a Program a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményeket, a Program szabályait a GrandVision Hungary Kft.

myopia küzdelem letöltés szimulátor látásjavításhoz

A Program határozatlan időre jön létre, azt az Ofotért azonnali hatállyal, bármikor befejezheti, látás helyreállítása a lapos szemű bates szerint a Program helyébe új törzsvásárlói programot léptet. Ettől eltérő esetben 6 hónapos értesítés mellett fejezheti be a Programot.

Programban való közreműködés lencsék kedvezményes szempontból A Programban minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy részt vehet, amennyiben a Programhoz tartozó Törzsvásárlói Kártyát továbbiakban: Kártya igényel, s nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja a Törzsvásárlói Program Szabályzatát, továbbá jelentkezését az Ofotért elfogadja.

Kéthetes lencse

Törzsvásárlói Kártyát a cég dolgozói nem igényelhetnek. Ofotért saját döntése alapján jogosult elfogadni, vagy visszautasítani bármely érdeklődő Kártya igénylését, aki ezen elfogadás esetén válik a Program résztvevőjévé továbbiakban: Résztvevő. Minden Résztvevő mindaddig látás helyreállítása a Programban részt venni továbbiakban: Részvételamíg lencsék kedvezményes szempontból minden három évben egyszer - a Kártya felmutatása mellett - az Ofotért üzletekben tetszőleges értékben szemüveget, kontaktlencsét vagy napszemüveget vásárol.

Ennek hiányában a Részvétel az utolsó vásárlást követő Ofotért jogosult továbbá bárki részvételét megszűntetni, kizárólagosan saját döntése alapján, amennyiben Résztvevő visszaél a Kártyával, vagy a Program bármely részével, annak szabályait megszegi, vagy az Ofotért jó hírét bármilyen módon sérti, magatartásával lejáratja, vagy Ofotértnek kárt okoz.

módszer a látás letöltésének javítására

Részvétel megszűnése, vagy megszűntetése esetén a törzsvásárlói kártyához kapcsolódóan igénybe vehető kedvezmény igénybevételi lehetősége megszűnik. A Programban a Részvétel ingyenes, a Kártya Résztvevő adataival történő "megszemélyesítésének" költségét Ofotért viseli, a Kártya mindennemű pótlásával kapcsolatosan felmerülő költségekkel egyetemben.

  • Ekkor nyilván az index-ellipszoid bármely irányra merőleges központi síkmetszete kör, így a két egymásra merőleges polarizációs állapotokhoz tartozó fázissebességek azonosak, azaz az ilyen kristály optikai szempontból i zotróp, és így az optikai tulajdonságai az amorf anyagokhoz hasonlóak.
  • Hozzáadva

A Programban való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő adók, terhek és díjak kizárólag Résztvevőt terhelik. Résztvevő elfogadja, hogy a Program Szabályzatának értelmezésére kizárólagosan Ofotért jogosult, ezért minden ilyen jellegű döntése végleges.

A szemüveglencsék nem csak a dioptriaértékükben különböznek?

A Kártya igénylése, pótlása Minden természetes személy csak egy Kártyát igényelhet. Minden Kártya az Ofotért tulajdona. A Kártya esetleges elvesztése, eltűnése vagy bármilyen okból történő megsemmisülése esetén, annak minden következménye Résztvevőt terheli. Résztvevő a Programmal közvetlenül, vagy közvetve összefüggő esetekben Ofotérttel szemben mindenfajta kártérítési igényéről előzetesen és kifejezetten lemond.

lencsék kedvezményes szempontból májbetegség pszichológiailag

A fentiekben foglaltak alapján rálátás érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlóinkat megillető kedvezmény felét biztosítjuk minden Önnel szaküzletünkbe együtt érkező családtagja, vagy ismerőse számára is.

Korlátozások az érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlóink számára biztosított kedvezmények igénybevételével kapcsolatosan A A törzsvásárlói kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kártyához igénybe vehető kedvezményes vásárláskor a törzsvásárlói kártya érvényes legyen, azaz azt a kártyabirtokos 3 éven belül használta szemüveg, kontaktlencse vagy napszemüveg vásárlásához.

lencsék kedvezményes szempontból

B Az érvényes törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmény semmilyen más kedvezménnyel nem vonható össze, tehát az aktuálisan futó időszakos és állandó akciós kedvezményekkel sem. D Családtag, vagy ismerős számára igénybe venni kívánt törzsvásárlói kedvezmény igénybevételének feltétele a vásárláskor érvényes, és rendelkezésre álló törzsvásárlói kártya és a kártyabirtokos együttes jelenléte a szaküzletben.

E Az Ön törzsvásárlói tagságának, a vásárlásai alkalmával lencsék kedvezményes szempontból újabb 3 évre történő meghosszabbításához, és ahhoz, hogy a törzsvásárlók számára járó kedvezményt biztosíthassuk, kérjük, minden alkalommal hozza magával törzsvásárlói kártyáját.

Szerencsére ma már elérhetők azok az eszközök, amelyekkel a testen belül is kutakod- Antonio Terracciano, a Floridai Egyetem professzora hozzátette, hatunk, és az agy igazán jó jelölt arra, hogy valamit megtudjunk a hogy ez az alapvető evolúciós folyamat tette lehetővé, hogy az tulajdonságainkról. Ugyanez játszódik le, amikor a csecsemőből gyerek, A Social Cognitive and Affective Neuroscience című szaklap ak- és végül felnőtt lesz: a kéregvastagság csökken, az agyfelület és a tuális számában publikált tanulmány amerikai, brit és olasz szerzői redőzöttség növekszik.

Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme A kártyabirtokosok által megadott adatokat Ofotért kezeli az Adatkezelési Tájékoztatóban lencsék kedvezményes szempontból feltétel szerint, a jelen pontban meghatározott eltérésekkel, kiegészítésekkel.

A kártyaigényléssel egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Ofotért illetve alvállalkozója a Kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan feldolgozza, tárolja, a Program működése szempontjából feldolgozza. Az Ofotért által megvalósított adatkezelés célja a Törzsvásárlói Program működtetése, a kártyák használatához kapcsolódó kedvezmények mértékével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációs ügyek rendezése.

Az adatkezelés további célja a kártyabirtokosok vásárlási szokásainak kiértékelése a vásárlói igények tökéletesebb kiszolgálása érdekében, a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása az Ofotért által bevezetett új üzleti lehetőségekről, a kártyabirtokosok hűségének növelése az Ofotért iránt.

Szemüveglencsék

A kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárul, hogy személyes adataira, illetve a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a fent leírt adatkezelést az Ofotért végrehajtsa, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe. A Törzsvásárlói Programban megadott adatok feldolgozását az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt szervezetek végzik.

A napszemüvegek, szemüveglencsék kellő mértékű UV szűréséről már rengeteget hallottunk, és azt is tudjuk, hogy ez milyen élettani szempontból fontos. Ám, ha szemüveg vásárláson gondolkozunk, még egy fogalommal tisztába kell jönnünk: polarizált. A polarizált napszemüvegek és szemüveglencsék abban különböznek a többi napszemüvegtől, szemüveglencsétől, hogy a lencséjükön egy polarizált bevonatot találunk. De ez legtöbbünknek nem mond túl sokat, hacsak nem vagyunk kémiatudósok.

A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési, adattovábbítási hozzájárulását írásos formában részlegesen vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel lencsék kedvezményes szempontból jelenti a kártyabirtokos részéről.

lencsék kedvezményes szempontból

Tilos a személyes adatok a Programban részt nem vevő harmadik személy részére történő továbbadása, értékesítése, használatra való átadása. Ofotért a jóga a látáshoz adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja.

Törzsvásárlói program | Ofotért

A kártyabirtokos adatait a kártyabirtokosnak a Programban való részvétele, illetve magának a látáskönyvek a megszűnése napjától számított legfeljebb 25 nap elteltével Ofotértnek törölnie kell.

Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatója minden üzletünkben, illetve Társaságunk honlapján www.

Felelősség Ofotért nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével az Ofotért Vevőszolgálatához fordulhat a következő ingyenes telefonszámon: .