Látássérült gyermek fejlesztése, Látássérült személyek ellátásával kapcsolatos tevékenység


A projekt előrehaladása, megvalósult fejlesztések A projekt bemutatása, céljainak ismertetése A felhívás célja: A nevelőszülői családokban nevelkedő sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges feltételek biztosítása a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül.

látássérült gyermek fejlesztése

Részcélok: A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése legjobb szemészeti klinika hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében. A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése által.

A veleszületett látássérülések hatása eltér a későbbiekben kialakuló szerzett látáskárosodások hatásától.

A nevelőszülői látássérült gyermek fejlesztése eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül. A gyermekvédelmi szakellátás priorizált célja a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek nevelőszülői elhelyezési arányának növelése, valamint az ellátás minőségének javítása.

látássérült gyermek fejlesztése

E látássérült gyermek fejlesztése cél elérése feltételezi a nevelőszülői hálózatok megerősítését. A nevelőszülői családok gyakran nem, vagy nem megfelelő mértékben rendelkeznek a gondozási, nevelési, egyéni fejlesztési igényű gyermek ellátásához megfelelő eszközökkel pl.

A nevelőszülői ellátás fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a működtető szervezet többféle és egyre bővülő szolgáltatásokkal segítse a nevelőszülőt a tevékenysége ellátásában. E szolgáltatásokhoz jelenleg nem rendelkeznek a nevelőszülői hálózatok megfelelő tárgyi feltételekkel.

Lehet-e fogyatékos az emberi lét? A pedagógiai többletszolgáltatás jellemzői Az integrált nevelést-oktatást akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a gyengénlátó gyermek beilleszkedik ép társai közé, együtt tud haladni velük, s eközben képességei kibontakoznak. Mindehhez különleges gondozásra is szüksége van. Az Irányelv. Például a követelmények módosulása a látásteljesítménytől függő olvasási tempó vagy a mérések pontossága esetében.

Ennek érdekében létfontosságú az említett infrastrukturális feltételek javítása, mely értelemszerűen az EFOP Az infrastrukturális fejlesztések mellett továbbá szükség van a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összetett igényeihez illeszkedő, szükséglet-specifikus, az ellátásba tartósan beépülő szolgáltatási tartalmak fejlesztésére is. Az EFOP

látássérült gyermek fejlesztése