Kísérleti csoportok a szemészetben. +36 62 545 487


Két tekintélyes párizsi laboratórium kutatói úgy gondolják, hogy egyes személyek rendelkeznek ezzel a képességgel. A franciaországi Grenobleban egy kutatócsoport ellenőrző kísérleteket végzett, hogy megbizonyosodjon ennek az állításnak az igazáról. A dermato-optikai percepció DOP általánosságban azt jelenti, hogy az ember "lát" anélkül, hogy a szemét használná. Sok mitológiai történetben szerepelnek olyan vak emberek, akik valamilyen mágikus képesség folytán súlyos fogyatékosságuk ellenére észlelni képesek a környezetükben lejátszódó eseményeket.

EXTRÉM AKADÁLYVERSENY AZ ÉGBEN!!! GTA 5 Kísérletek #1

Tiresias a görög mitológia vak látnoka volt, míg a Ezt persze híres bűvészek is megtették. Így például Jean Eugčne Robert Houdin, az as évek híres francia bűvésze Emil fia közreműködésével bekötött szemmel hajtotta végre egyes mutatványait.

Ezért aztán természetes, hogy sok, a közönség hiszékenységével visszaélő csalót éppen a bűvészek lepleztek le. E sarlatánok trükkjeiről Milbourne Christopher, a jól ismert bűvész számol be igen színesen és szórakoztatóan Christopher Ezekről a kisérletekről és a hiszékeny sajtó reakciójáról Martin Gardner közölt tanulságos összefoglalást ban.

EUR-Lex - DC - HU

Micsoda tévedés! Nemhogy megint itt van ez a fenomenális képesség, hanem megfelelő  térítés ellenében bárkinek meg is tanítják! Egy orosz cég arra vállalkozik, hogy súlyosan látáskorlátozott embereknek visszaadja a látás képességét, sőt  még vakokat is látóvá tesz, és mindezt a DOP-technika segítségével!

Ezeket a kísérleteket folyamán Párizsban végezték, természetesen bűvész jelenléte nélkül. Cikkünk ezekkel az orosz személyekkel végzett új kísérletsorozatról számol be, amelyet Grenoble városában szakértő tudósok végeztek el.

A korábbi, Párizsban végzett vizsgálatokkal ellentétben új kísérletsorozatot egy bűvész irányította. A cikk első szerzője, aki a fizikai kísérleti csoportok a szemészetben doktora amelynek e kísérletekben igen kevés hasznát vettevéletlenül bűvész is.

Előzmények Ez a vállalat, sok más meghökkentő teljesítmény mellett, azt állította, képes embereket kiképezni arra, hogy bekötött szemmel is lássanak. Szakanyaguk megmagyarázza, hogyan képeznek ki mindössze egy hét alatt! Ezek az instruktorok a későbbiekben képesek lesznek arra, hogy visszaállítsák vak emberek  látóképességét.

Dr. Carlos szemész

A kísérleteket Párizsban egy szemész, egy neurológus és egy radiológus végezte, kettejük vezető állami kutatóintézet, a harmadik pedig egy nagy kórház kutatója. Bár kísérleti jegyzőkönyveiket készséggel rendelkezésünkre bocsátották, arra kértek, hogy személyazonosságukat ne kísérleti csoportok a szemészetben nyilvánosságra.

Kérésüket természetesen tiszteletben tartottuk. A teszteknél mag mágneses rezonancia-leképezést NMR és EEG elektro-enkefalográfia módszert alkalmaztak az agy működésének megfigyelésére normális és bekötött szemmel történő észlelés esetén. Ezenkívül hagyományos szemészeti vizsgálatokat is végeztek.

A kísérletek alatt kísérleti csoportok a szemészetben agy vizuális területein aktivitást észleltek, mivel azonban eközben a kísérleti  alanyok szeme be volt kötve, a jelentés leszögezi, hogy az aktivitás a "szokásos vizuális kapcsolatok használata nélkül" jött létre. A jelentés végül megállapítja: "Bármilyen szokásos vizuális észlelés nélkül a két kísérleti alany valódi vizuális prvepcióról tett tanúságot, amelyet olvasási és alakfelismerési tesztek bizonyítanak.

movalis és homályos látás rövidlátás kezelő eszköz

A vezető látása tűnik tehát, ezúttal valóban megvan kísérleti csoportok a szemészetben "bőrlátás"! A megerősítéshez nyilvánvalóan független kísérletekre volt szükség.

Az ellenőrző kísérletekre A csoportot egy további személy egészítette ki, akit orvosként és francia-orosz tolmácsként mutattak be. Határozottan állították, hogy kísérleti alanyaik a "bőrlátás" jelenségét bármely érdeklődő tudósnak képesek bemutatni.

Így aztán összeállt a CRSSA kutatóiból és egy kísérleti csoportok a szemészetben álló csapat, ez utóbbi egyben a tanácsadó bűvész szerepét is betöltötte. Bár a grenoble-i kutatócsoportot az alapjelenség vizsgálatára kérték fel, a BUKVA-A cég szakanyagai ennél jóval többet ígérnek. Például azt állítják, hogy a bekötött szemű "szakértő" képes arra, hogy "környezetét a legpontosabban leírja, szövegeket olvasson el és olyan apró részleteket is észrevegyen, amelyekre normál látással az ember nem képes".

E komolytalannak tűnő bejelentések alapján minden bizonnyal elutasítottuk volna a vizsgálatokban való részvételt, ha két jónevű párizsi laboratórium  korábbi vizsgálatai nem látszanak alátámasztani a jelenséget.

A cég brosúrájában  egy gyakran hangoztatott állítás tűnik fel, de némi változtatással: "Specialisták megerősítették, hogy ezen a területen az emberi képességek óriásiak. Ma az emberek képességeiknek mindössze csak 5 százalékát használják ki. Ehelyett olyan kísérleti csoportok a szemészetben cikkekre hivatkoztak, mint pl.

A kísérleti protokoll Gardner és Randi nyomán a kísérletek menetéről egy részletes protokollt készítettünk, amelyet Az ő beleegyezése feltétele volt annak, hogy vállaljuk a kísérletek elvégzését.

HU223493B1 - Hosszan hordható szemészeti lencsék - Google Patents

Kísérleti csoportok a szemészetben azonban a protokoll elfogadása esetén morális kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a kísérleteket a megegyezés szerint elvégezzük, és az eredménytől függetlenül azok valóságát megerősítsük.

Ezért alapvető fontosságú volt, hogy egy gondosan megszerkesztett protokollal kizárjuk a csalás bármiféle lehetőségét. Tíz pontból álló protokollt állítottunk össze, a pontok mindegyike valamilyen biztosítékul szolgált.

Ezek a következők voltak: 1. A kísérleti alanyoknak a kép megjelenése után azt 15 másodpercen belül helyesen azonosítani kell egyetlen, egyértelmű szó használatával. Amennyiben a fentebb mondott 15 másodperc alatt a kísérleti alany hallgat, vagy olyasmiről beszél, amelyben nem szerepel az ábrázolt képet leíró szó,  a válasz semmisnek tekintendő, és a kísérlet sikertelennek minősül.

  1. Miért esik a jobb szem látása?
  2. Rövidlátás és astigmatizmus gyógynövényes kezelése
  3. A vizsgálati eredményekre támaszkodva a BioMarin az Egyesült Államokban várhatóan már első félévében meg fogja indítani a gyógyszer-engedélyezési eljárást, ami azt jelenti, hogy kedvező hatósági döntés esetén a gyógyszer legkorábban ben kerülhet forgalomba.
  4. Kísérletek és kvázi-kísérletek
  5. Egy kísérletbenaz adatokat egy kísérleti csoport összehasonlítjuk az adatokat a kontroll csoport.
  6. Szemész munkát keres

A felismerési tesztekben csak a kísérleti alany, valamit a kísérleteket végzők vesznek részt. A kísérletek alatt a kutatóknak jogukban áll: a.

Secretariat's phone:

A kísérletek teljes egészét videokamrával rögzítik. A kísérleti alanyok kötelesek betartani a kísérlet előírásait, különös tekintettel arra, hogy a kísérletek alatt nem használhatják kezüket, és nem érinthetik meg az arcukat. Fenti szabályok megszegése a kísérletek azonnali beszüntetését vonja maga után. A tudósokból álló kutatócsoport valamint az Irina Szavkina asszony által képviselt BUKVA-A Társaság  aláírja a kísérletek záró jegyzőkönyvét tekintet nélkül sikerre vagy sikertelenségre.

Mindegyik kísérleti csoportok a szemészetben hozzájárul ahhoz, hogy a másik szabadon publikálhassa a kísérletek eredményét, de csak kísérleti csoportok a szemészetben adatokat és részleteket felhasználva, amelyeket mindkét fél aláírásával hitelesített.

Úgy gondoljuk, hogy a fenti protokoll elegendő biztonságot nyújt az ilyen típusú kísérletekhez.

52013DC0859

Mivel egyes olvasók számára bizonyos biztonsági előírások szokatlanok lehetnek, ezért némi magyarázat helyénvaló. Vegyük például az Eiffel-torony, egy orr, drót ruhaakasztó vagy egy pizzaszelet esetét. Ezen kísérleti csoportok a szemészetben különböző tárgyak mindegyikére ráillik a háromszög szó. Ha az ilyen többértelmű szavak használatát nem zárjuk ki, bárki képes lehet különösebb képességek nélkül meglepő eredményekre.

Ez a körülmény természetesen alulbecsüli a véletlen siker valószínűségét. Ennél a kísérletnél a véletlenszerű találat valószínűségét lehetetlen volt numerikusan megbecsülni, mindenesetre  igyekeztünk minél kisebbre szorítani. Valóban lehetetlen meghatározni annak a valószínűségét, hogy valaki puszta véletlen folytán azt a szót mondja ki: szivar.

Szemészeti piac képeket azonban úgy választottuk ki, hogy ha azokat a kísérleti alany bármilyen módon látja, egyetlen szóval leírhassa, és ne kelljen bonyolult mondatokat mondania vagy homályos és általánosságokat tartalmazó magyarázatba bocsátkozni.

kísérleti csoportok a szemészetben

A kísérlet alatt valóban senkinek nincs szüksége homályos vagy általános értelmű szavakra az azonosításukhoz. Normális körülmények között csak azt kell mondani: olló és ruhaakasztó. Ebben az esetben 15 másodperc több mint elegendő a kép  azonosításához. Ennek alapján mindegyik kísérleti alanynál a teszt összesen 3 percig kísérleti csoportok a szemészetben 12 kép x 15 másodperc. A teszt csak akkor minősül sikernek, ha mindegyik képet sikerül helyesen azonosítani!

A szemüregeket a behunyt szemekre helyezett kör alakú pamutszövet darabokból álló kb. Ennek a kísérleti csoportok a szemészetben több előnye is van: egyrészt hypoallergén, másrészt tapadási tulajdonságai megnehezítik a tapasz észrevétlen elmozdítását.

Ezenkívül a tapasz fehér színe az esetleges elmozdítást azonnal láthatóvá teszi. Mindazonáltal ezt a letakarási módszert nem ismertettük a protokoll aláírása előtt.

Ajánlatosnak tűnt ennek az információnak a visszatartása, mivel maga a technika a valódi bőrlátás esetén semmiféle szerepet nem játszhat, csak a csalók élhetnek vissza az információval. Bár meg voltunk győződve szemletakarási technikánk hatékonyságáról, a 7. Korábban már néhány kísérleti alany kényelmetlen érzésre hivatkozva megkísérelt csalni a kötés elmozdításával. A protokoll ugyan nem tartalmazott erre vonatkozó kikötést, azonban a kísérleteknél minden alanyt szemének bekötése előtt és után is megkérdeztünk.

A kérdés a következőképpen hangzott: "Kényelmesen érzi magát és képes arra, hogy optimális körülmények között sikeresen azonosítsa azokat a képeket, amelyeket mutatni fogunk? Ha a kísérleti alany csak egyszer is negatív választ adott volna, a kísérletet el sem kezdtük volna. Tudatában voltunk annak, hogy míg a siker mindig vitathatatlan, a sikertelenségért azt a problémát okolják, amely a kísérlet előtt akár csak mellékesen is említésre került.

Látni fogjuk, hogy ez a körülmény mennyire kritikus szerepet játszott a tesztek eredménye értékelésénél. A döntést, hogy ezt a kérdést fel fogjuk tenni a kísérlet előtt, a protokoll kidolgozása közben határozták el a résztvevő tudósok.