Anyaság a pszichológia szempontjából


Egyrészt mert a család a gyermek legkorábbi élményeinek forrása a legkorábbi élmények kulcsélmények lehetnekmásrészt mert a legtartósabb, végül a vérségi kapcsolatok tudatán is alapuló, folyamatos érzelmi egység. Fontos funkciója, hogy a társadalmi követelményeket és normákat pozitív és negatív hatásokat közvetíti a gyerekhez. Így a családi prizmán megtörhet minden nemes társadalmi törekvés, eszme és nevelő tendencia.

Ugyanígy persze a kívülről érkező károsító hatások is. Ez a szűrő szerep különösen a gyerek erkölcsi magatartásának kialakításában jelentős. Akarva-akaratlan a saját szemléleti és cselekvési módját adja át a gyereknek, mintegy kényszeríti aszerint érezni, gondolkodni, cselekedni. A társadalmi igények és a gyermeki megnyilvánulások közé tehát két módosító tényező ékelődik: az egyik a család, amely közvetlen és közvetett eszközeivel építi a gyermeki személyiséget, a másik maga a gyermeki személyiség, amely sajátos, egyedileg reá jellemző módon éli át a család által hozzá közvetített élményeket; prediszponáltan az átöröklési anyagtól, főleg pedig a korábbi élményektől, azokra sajátosan és egyedileg reagálva — alakítja önmagát.

A jó család felerősíti a tágabb környezet pozitív, fejlesztő tendenciáit, és csökkenti vagy kiszűri a károsítókat.

Tartalomjegyzék

A diszfunkcionáló család viszont éppen ellenkezőleg hat: a negatív hatásokat erősíti fel, gyengítve a kedvezőek hatékonyságát. A gyermek személyiségformálódása és erkölcsi magatartása vonatkozásában így válik sorsformáló erővé. A családból fakadó intenzív ártalmak anyaság a pszichológia szempontjából vagy enyhítése a legnehezebb feladat.

Kissé bizarr helyzet, hogy a gyermekvédelemnek egyik legfőbb feladata a rossz családtól és a rossz önmagától megvédeni a gyereket. A családi nevelés légkörének letéteményese az anya.

  • LinkedIn Egyre többet hallunk, olvasunk a fejlődéslélektan egyik kulcsfontosságú fogalmáról a kötődésről, és annak fontosságáról.
  • Elvárások csapdájában – az anyaság mítoszai - Mindset Pszichológia
  • Post partum/szülés utáni depresszió | REIKON
  • Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek.
  • Így változik meg a nők agya, mikor anyává válnak
  • Bowlby,
  • Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből
  • Pszichológia pedagógusoknak | Digitális Tankönyvtár

Korábban a múlt század végén és a századforduló utáni két évtizedben ugyan az apát tekintették a családi nevelés központi személyének, a megváltozott társadalmi körülmények patriarchális jelleg gyengülése, nők emancipációjavalamint a pszichológia újabb felismerései nyomán azonban egyre inkább előtérbe kerül az anya szerepe. Kétségtelen, hogy az anya alakja és funkciója az ember lelki életébe megkülönböztetett bensőségességgel és szilárdsággal épül be.

  • A szülő, a gyermek és a pszichológus - LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió
  • Harry Harlow – Wikipédia

Mind az anyai gondoskodás idején, mind pedig később, az emlékezetbe, az emlékekbe, a kedélyéletbe és a hangulatokba. Azok a gyerekek, akik ismerik vagy ismerték valaha is anyjukat, de azok is, akik soha nem ismerték, lebírhatatlan érzelmekkel gondolnak rá.

Olyannyira, hogy biológiai eredetűnek véljük néha ezt az érzést, mintegy filogenetikus eredményt, függetlenül az ontogenetikus történésektől, azaz a gyerek személyes tapasztalataitól. Az anya és a gyermeke közötti kapcsolat érzelmi viszonyulásaiktól és az ezeket is meghatározó körülményektől függ.

Navigációs menü

Gyermekvédelmi szempontból igen fontos, hogy az anya milyen viszonyban van gyermekével, és viszont, a gyermek milyen módon kötődik anyjához. Kapcsolatuknak anyaság a pszichológia szempontjából, kiegyensúlyozott volta jó prognosztikai jel még a legbonyolultabb esetekben is.

a látást edzeni lehet a látás helyreállításának hatékony eszköze

Úgy tűnik, hogy az érzelmi életében ép anya a legnehezebb körülmények ellenére is képes gyermeke mentális fejlődését biztosítani. Kettejük rossz kapcsolatában, az anya érzelmi kiegyensúlyozatlanságának, idegrendszeri vagy erkölcsi megroppanásának esetén azonban az egyébként kedvező külső körülmények között is leromlik a gyerek.

Olvasóink kedvenc cikkei

A közvélemény feltételezi, sőt naiv hittel hiszi is, hogy minden anya szereti a gyermekét. És viszont, feltételezi, hogy a gyerek szereti és tiszteli szüleit.

anyaság a pszichológia szempontjából szemész útmutató

Pedig éppen a gyermekvédelmi gyakorlatban mutatkozik meg sajnálatosan sokszor, hogy a gyerek-szülő viszony korántsem idillikus mindenkor. Ha nem is mutatkozik meg a kapcsolatzavar nyíltan, igen sok esetben rejlenek a gyerek nevelődési zavarainak hátterében az anya-gyermek viszony rejtett és elleplezett bajai.

Harry Harlow

Az anya-gyermek kapcsolat átélése a csecsemő legelső olyan élménysora, ami meghatározó lehet egész későbbi fejlődésére. Bulimia és látásvesztés rossz minőségű kötődés súlyosan károsító hatása átívelhet a serdülőkorra, sőt a felnőttkorra is.

Marx Karl politikai nézetei

Ezzel magyarázható, hogy azokban a gyermekvédelmi esetekben, amelyekben fejlődési vagy nevelődési károsodások mutatkoznak, mindenkor találkozunk a kötődés és a kötődőképesség időleges vagy már állandósult zavaraival. A legnagyobb ártalom a gyerek számára, ha nem szereti őt az anyja.

Ennek hátterében többnyire az anya vágyainak, reményeinek, kívánságainak meghiúsulása frusztráció áll. A gyermekével frusztrálódott anya néha képes megszeretni gyermekét.

Így változik meg a nők agya, mikor anyává válnak

Ezért alkalmat kell teremteni, hogy a gyerek legjobb képességeit csillogtathassa, és ki tudja mutatni anyja iránti szeretetét. Az ilyen helyzetben élő gyerek folyamatos irányításra szorul, az anya pedig nevelési és magatartási tanácsokra. Mindaddig, amíg helyzetük nem rendeződik. Ha frusztrálódott állapotban levő anya tartja maga mellett gyermekét, az bizony megadja az árát.

Keresés űrlap

A gyermeküket nem szerető anyák többnyire kíméletlenek, kegyetlenek, durvák. Jó eset, ha csak közönyösek.

szemészet glaukóma akut rohama magas távlátás gyermekekben

Néha alig is lehet megnyugtatóan eldönteni, hogy jót tesznek-e gyermekükkel, ha maguk mellett tartják, vagy az volna jobb, ha másra — esetleg gyermekotthonra — bíznák nevelésüket.