Világkép rendszer


Az égen a világkép rendszer az isteni minőséget jelképezi, a napút az evilági életet. A Világfa ott nő, ahol e kettő keresztezi egymást a világ tengelyében. A világfa szimbolizálja azt az utat, amin felmászhatunk a magasabb szellemi világokba, azaz itt találkozik a földi halandó útja az Istenek útjával, ennél a kereszteződésnél léphetünk át egy magasabb világba. Ez a mostani találkozás hasonló jelentőségű, mint amikor megszületett az élet az ősóceánban, vagy az emberi tudat kialakulása a szervezetben.

A Magyar hagyományban a Fa az egyik legjelentősebb motívum, erre akár a magyar népmesékben is rengeteg utalást találunk. Az égen erre több jel is utal.

Geocentrikus világkép

Az emberiség feladata eljutni a Tejútra — illetve megtalálni az utat oda. A választott fa motívum egy fraktál rajz, mely ugyanazokból az elemekből épül fel a legapróbb részletektől az aktuális legnagyobb képig. A természeti minták is erre tanítanak, ahogy lent úgy fent, fizikai világunk is minden szinten párhuzamba állítható, ahogy szellemi fejlődésünk is.

Az ismert teremtési folyamat is csecsemők látása szól, ahogy a rezgések egyre bonyolódó összefüggései, újra egy teremtő minőséget hozzanak létre, felhalmozva évmilliárdok tudását.

A Világkép rendszer gyökere az ősrobbanás atomi rezgése, ahogy haladunk felfelé a törzsén egyre összetettebb világok születnek, ágainál már teremtésre képes ember jelenik meg, tanulva a jó és a rossz közötti különbséget.

a látás éles romlása okokat okoz gyógyszerek minősítése a látás támogatása érdekében

Jelen világunk a közös tudat megélését, az egyéni teremtőképességek magasabb szintű összekapcsolódását hozza, egy magasabb szintű teremtő megszületését. Ha visszagondolunk az atomok primitív szintjére, látható hogy mi felé halad a folyamat, az új teremtő minőségeket mi magunk alkotjuk, lassan eljutva arra a szintre, mely az ősrobbanást is képes világkép rendszer elindítani.

Ezen az úton legfőbb fonalunk, hogy társadalmunk működését párhuzamban figyeljük saját emberi működésünkkel, sejtekként megalkotva az élő bolygót.

világkép rendszer

A szerves társadalom már eleinknél is ebből a képből született. A Világfa nagyon konkrét javaslatai az együttműködésre, ebben a képben születnek.

A hitvilág és a lélek

Igyekszünk megmutatni, hogy mai gondolataink, cselekedeteink, hogyan teremtik meg a jövőt. Ez a teremtő folyamat évmilliárdok óta fejlődik, nincs az a gonoszság mely ennek kerékkötője lehet, a jót és a rosszat minden szinten meg kellett, hogy tapasztaljuk, hogy a tudás birtokában egy magasabb dimenzióba léphessünk, erről szól az ezotéria szellemtudománya is.

Kopernikusz heliocentrikus világképe Eszköztár: A Ptolemaiosz utáni évszázadok nem kedveztek a csillagászat fejlődésének. A rómaiak nem foglalkoztak csillagászattal, a kora középkori egyház pedig dogmaként fogadta el a ptolemaioszi világképet. Az araboknak köszönhető, hogy a görög csillagászok eredményei nem merültek feledésbe. Ők közvetítették a késő középkori Európába a ptolemaioszi világkép mellett a bolygótáblázatokat is, amelyek segítségével tájékozódni lehetett például a nyílt tengeren. A bolygótáblázatok viszont egyre kevésbé állták meg a helyüket.

Szuper intelligencia másképp: A földi ökoszisztéma összessége egy szuper intelligenciát alkot. Ha a földi világkép rendszer egy hatalmas agyként képzeljük el, azt látjuk hogy a idegsejtek közötti kommunikáció kezdetben milyen lomha és ritka kapcsolati hálót alkotott.

A gondolati impulzusok szó szerint gyalog jártak, vagy időben eltolódva az írásjegyekbe fagyva hordozták a teremtés csíráját.

Azt is lehet érzékelni, hogy az idegsejt önmagában is képes egy magasabb dimenzióval való kommunikációra, melyet gondolatok formájában közvetít. Ezek terjedése, hatása, cselekvésbe fordulása a hagyományos gyalogos tempóval terjedt a rendszerben.

 1. Irodalom A Tengri Világkép A tengrizmus a magyar — hun — türk — bolgár — mongol stb.
 2. Heliocentrikus világkép – Wikipédia
 3. Kialakulása, fejlődése az ókori Görögországban[ szerkesztés ] Parallaktikus vonalzó Triquetrumamelyet már Ptolemaiosz is használt magassági szögek mérésére A geocentrikus világkép abból a szemléletből eredeztethető, miszerint a Nap és a csillagok a Föld körül látszólagos pályán mozdulnak el.
 4. Geocentrikus világkép – Wikipédia
 5. Szimulátorok a látás javítására
 6. A hatvanas évek eleje óta köztudott, hogy ez a várakozásunk számos esetben ábránd marad.

Már ez az idegi háló létrehozott több újabb dimenziót, egyik legismertebb a társadalmi emlékezés, a tudat egyik megnyilvánulási formája. Az egyéni lények haláluk után ebben a szuperintelligenciában élnek tovább, az egyén gondolatlenyomatai, cselekvés emlékei alapján a kollektív tudatban is megszületik.

világkép rendszer

Történelmi személyiségeinken, alkotó embereken, vagy Krisztus, Buddha, Mohamed és számtalan magasa tudatosságú lény ebbe a kollektív tudatban is tovább élnek és segítenek a későbbi helyzetek megoldásában, utat, szellemiséget mutatnak, tanácsot adnak az utókornak. Hatását tekintve tehát élnek, olyan helyzetekben adnak válaszokat melyek az élő személy életében nem világkép rendszer.

Ez az élő személyiség tehát a társadalmat alkotó elmék összességében léteznek. Ugyan itt létezik a nemzet tudat, szervezettudat, stb is, mely egy virtuális személyiségként él közös tudatunkban. Döntéseket hoz, jellemet alkot, cselekszik, alkot- jobbléte, túlélése, fejlődése érdekében. Ezek is lénytudatok, melyekhez egyénként kötődünk, mint barátainkhoz, családunkhoz. Mi alkotjuk, de egy önálló lényként létezik.

Milyen fejlődést látunk ma? Ezt az intelligenciát működtető emberi alkotó sejtek, kapcsolati hálója, álátviteli sebessége dimenziókkal megnövekedett.

 • ptolemaioszi világkép – Magyar Katolikus Lexikon
 • Ptolemaiosz II.
 • Világkép - Világfa ismertető oldala
 • Kaotikus jelenségek a biológiában
 • vilaglex - Kislexikon
 • Lézeres szemüveg a látás helyreállításához

Világkép rendszer kommunikációs eszközök, kiemelten az Internet e lény  képességeit,  intelligenciáját, cselekvő képességét oly mértben megnöveli, hogy a föld valóban öntudatra ébred, mely esélyt ad a megjósolt paradigma váltásoknak. Reméljük az a rengeteg jóslat, jel mely a mostani korra vonatkozik, egyszerűen ennek a tudatfejlődésnek éles határait jelzik.

Lassan eljutunk arra a tudásnak a birtokába, mely ezt az összekötöttséget egy magasabb tudatszinten képes létrehozni, de fizikai síkon is képesek leszünk akár gépeinket is biológiai úton létrehozni, és újra eljuthatunk oda, hogy élő lényekkel éljünk együtt, a gépek helyett.

Persze az is lehet hogy szilícium alapon teremtjük meg jövő lényeit, amit ma csak robotoknak hívunk. A Mátrix szintén világkép rendszer a tudati működést magyarázza más dimenzióban.

Megjelenítve azt, hogy mi emberek ennek a tudatnak rabszolgájává válhatunk és váltunk is, hiszen rabszolgái vagyunk világkép rendszer életre hívott gazdasági tudatoknak. Valóságként elfogadva azt a valóságot amit a mai modern világ használ, úgy hogy önpusztító világkép rendszer képtelen jó irányba világkép rendszer.

Kiérdemelten hívhatjuk a Hülyeség korénak. Embedding disabled by request A Soláris ennek az organikus tudatformának egy másik megjelenítése, ezeket a filmeket mindig le lehet fordítani az általunk megélt valóságokra.

Balassa–Ortutay: Magyar néprajz / A paraszti világkép

A Solaris bolygó ősóceánjában létrejött életformák nem önálló lényekben koncentrálódva fejlődtek, hanem egy nagy összefüggő élő halmazból hozott létre egy hatalmas összefüggő lényt. A sejtek kapcsolatai, kommunikációja ha kialakul, képes tapasztalni és fejlődni. A Solaris mivel teljesen összefüggő élő óceánt alkot, egy hatalmas tudatként jelenik meg, mely mint teremtő tudat számtalan lényt képes életre hívni, megteremteni más létformák valóságát.

Fontos érezni, hogy gondolatainkat lehetővé tevő körülmény a teremtés eddig felhalmozódott minden tapasztalását magában hordozza. A teremtés minden szintje egymásba ágyazva alkotja azt a körülményt, mely a gondolat fészkét képezi. Ahogy a hang rezgéseit ráültetik a vivő hullámokra, úgy rakódnak egymásra a rezgések egyre finomodó szintjei és hoznak létre egy még finomabb gondolati világkép rendszer.

Az emberi sejtek, mint az ember a földön, gondosan kertészkedik a rendszer érdekében. Alatta teremtés fizikai múltja és jelene rezeg, felette a tudat,  kollektívtudat további dimenziói.

A paraszti világkép

Az emberiség fejlődése mára ért el oda, hogy ezt az intelligenciát életre hívhassa társadalmi szinten is. Az is fel kell ébressze alázatunkat, hogy az emberiség felhalmozott tudása a mai paradigma szerint nem mérhető ehhez a léptékhez, ennek a rendszernek a működéséről még minimális sejtéseink világkép rendszer.

Hogyan érthetnénk meg a valóságotha arról aki ezt meg akarja érteni semmit nem tudunk. Benyomásaik, szellemi kapcsolataik viszont szervesen kapcsolódnak a magasabb síkokhoz. Működésüket az egész rendjéhez igazítják, a sugallatot, a működés rezgését egy magasabb szellemi síktól kapják, de azt megérteni, és úgy látni a világot, mint ahogy azt a magasabb tudat látja nem lehet képes.

Paradigmák és történetiség mint integráló elvek a természettudományok tanításában

Gondoljunk a szervetlen vegyületek, szerves minőségének áthidalhatatlanságára, de utána a sejtek együttműködésének új tudati szintjének váltására, amikor megszületik az ember tudata a sejttudat felett, de hasonló a társadalmi, közösségi tudatok kapcsolata az egyén tudati szintjével, vagy a világkép rendszer magasabb szellemi síkokmelyek benyomásait, minket vezérlő üzeneteit számtalan képpel próbáljuk érthetővé tenni saját dimenziónk szintjén.

A tudomány legújabb eredményei létdimenziók váltásánál felfedezik egy ismeretlen intelligencia létének szükségességét.

Az emésztő rendszer felépítése

Az élet kialakulásánál az aminosavakból felépülő elemek, alkatrészek -sejtek nem jöhetnek létre a DNS-ben tárolt információk nélkül. Ezen a szinten még nem működik a Darwini kiválasztódási modell, hiszen egy nem működő világkép rendszer nem tud fejlődni, itt világkép rendszer egyszerűbb állapot. Az hogy az aminosavak a variációs lehetőségekből véletlenszerűen létrehozzanak egy alap sejtet, olyan valószínűséggel bír, mintha a betűket a földre szórva az pontosan kiadnák az értelmező kéziszótár tartalmát, úgy hogy a benne foglalt fogalmak elvei is működő képesek.

A tyúk tojás esete előzmények nélkül, mivel ezen a szinten nem lehet primitív tyúkot elképzelni, az adott biogép vagy működik vagy nem. Itt világkép rendszer alap elveket építettek bele a legprimitívebb egységbe mely magában hordozza a teljes élővilág kifejlődésének minden lehetőségét.

Ha elfogadjuk ezen a szinten egy intelligencia hatását, akkor bármely dimenzióváltásnál is feltételezhetjük hatását. Ahogy az alap atomi szerkezet magában hordozza minden más anyag lehetőségét, ugyanígy az alap sejt kulcsa minden biológiai létformának.

Ha ezt a fejlődési utat követjük, átélhetjük hogy a teremtőhöz világkép rendszer közeledésünk útja, hogy képesek vagyunk létrehozni egy magasabb tudati szintet befogadni képes közösséget. Így sokszorosan egymásba épülő életszintjeinket együtt tudjuk emelni a teremtőhöz vezető úton. Ha mi emberi egyének egészséges tudattal boldog életet élünk, belátható, hogy sejtjeink sem szenvednek betegségektől, ráktól, fekélyektől, mérgektől. Nyilván boldogságunkat ők maguk is átélik, még a szervetlen síkon is, hiszen a víz fizikai rezgésében képes megmutatni, hogy mi emberek boldogok vagyunk e vagy sem.

Csodálatos kép ez és erőt adhat mindannyiunknak ahhoz, hogy egy betegségektől szenvedő daganatos test sejtjei egy magasabb szint harmonikus rezgésére hangolódva meggyógyítsunk egy felettünk, de látni egy foltot a szemben létrejött szellemi életformát.

A mi pozitív küzdelmünk hat az egész tudatára és viszont, így a beteg egyszer csak meg akar és meg is fog gyógyulni. Legyetek az elsők közt akik a közös rezgésre ráhangolódnak, így lehetőséget adva mindenkinek hogy azt meghallják és maguk is átélhessék. Ebben a orvosi tábla a járművezetők látáshibájához kívánjuk segíteni, hogy az emberi közösségek, a maguk túlélése érdekében az egész tudatosságával legyenek képesek cselekedni.

Ehhez a folyamathoz kívánunk elsősorban a tudás a szellemi táplálék áramlásának felszabadításával hozzásegíteni, úgy hogy a fizikai idegpályákat kommunikációs rendszerek egy organikus működésűvé formáljuk.

A közösség szellemi együtt gondolkodásának újra élését segítjük azzal, hogy a közösség élményeit láthatóvá tesszük és ehhez biztosítjuk az együtt élő közösségek egymásra hangolódását. Tudjuk, ha sok ember gondol együtt valamire, akkor hatással vannak azokra, akik körülöttük élnek.

Kopernikusz elmélete

Ma az egymás mellett élők egészen másképp, és más időkben rezegnek, hatalmas szellemi zajban élünk. Ha segítjük ezen rezgések összehangolódását és ennek világkép rendszer, egy egészséges, boldog tudatszintre emelkedhetünk együtt. Így visszatekintve érthető lesz miért volt annyival magasabb a régi világban a szellemi élet, miért született annyi vallás, azonos lényegiséggel, de térben távol, változatos formában. A régi közösségek együtt rezdültek a természettel, együtt imádkoztak nem éltek ekkora zajban mint a mai emberek.

A klasszikus példa a majmokkal, akik a sáros gumók tisztítására lettek megtanítva egy szigeten, világkép rendszer mikor elég sokan használták, hirtelen minden környező szigeten megjelent ez a tudás. Mindkét példa bizonyítja hogy a gondolat energiarezgése az általános zajban sokak által felerősítve, mások számára is érthetővé válik.

Tehát a külső gondolat rezgés ugyan olyan eredményre vezethet, mint a belső teremtő gondolkodás. Ha elfogadjuk, hogy ezen rezgések a fizikai szerkezetekre is hatást gyakorolnak, lásd jégkristályokakkor a kvantumfizika által felvázolt teremtő gondolat is érthetővé válik. Világkép rendszer finomenergia sűrűsödés Megpróbáljuk a világmindenség, az évmilliók fejlődésének alaplogikáját megértve, annak legmélyebb vezérlő fonalát megtalálni. A teremtés a semmit a polaritás jegyében ketté választotta pozitív és negatív elemekre, mely nem minőségi különbség hanem a fizikai lét páros alapja.

Csorba F. László

A kezdetben egységes anyag hatalmas energiapotenciáljából veszítve elkezdett egyre sokszínűbb formát felvenni, majd ezek egymással is kölcsönhatásba lépni. Ezek a kölcsönhatások egyre magasabb szinten jöttek létre, és megszületett a szervetlenből egy olyan kölcsönhatás, amit már szervesnek világkép rendszer.

A szerves világkép rendszer már oly bonyolultak, hogy az információt magukban kell hordozzák a továbblépéshez, ez a tudás a génekben öröklődik. Ahogy a szervetlen szerves minőséggé vált, úgy jelentek meg egyre magasabb szintű minőség az világkép rendszer rendszerekben, és kezdtünk magasabb szellemi minőségekkel bírni. Az ősóceánban a sejtek csoportosan kezdtek élni, majd a maguk változását kihasználva szimbiózisban élve szakosodtak.

Azt látjuk, hogy a fejlődés folyamán az egyszerű már önálló létformák összealva, maguk belső működésüket magasabb szinten használva egy új létformát hoznak létre. Ez a szimbiózis olyan erős lett, hogy már önállóan nem voltak képesek tovább élni, megszülettek az első bonyolultabb életformák, és a nemrég önállóan élő világkép rendszer már szervként működtek együtt egy magasabb közösségi létformában.

Ez a fejlődési folyamat ismétlődik meg egy újabb szinten, amit már társadalomnak is hívhatunk, állati vagy emberi közösségekben. Egy magasabb információs szinttel bővült a kör, melyet már az eddigi rendszer, a gén, nem tudott továbbvinni, ahogy a szervetlen anyag sem tudta tárolni a szerves információt.

világkép rendszer

Ahogy a sejtek felett felébredt az ember tudata, világkép rendszer így azon felül létrejött a társadalom tudata, és e felett is működik több magasabb szint, így eljutunk az eleve létező teremtő állapotához, melyhez jól rosszul próbálunk kapcsolódni. Az úton haladva láthatjuk, hogy a teremtés folyamatába egyre jobban bekapcsolódunk, ahogy egyre feljebb jutunk a létállapotokban. Már az állati minőség is teremtő képes, maga is alakítja a környezetét, teremtő munkát végez.